Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1983

F. Rzadkowski, Pojęcie nowości przedmiotowej wynalazku w polskim prawie patentowym na tle prawno-porównawczym, s. 5-150.

A. Wojciechowska, Pojęcie wzoru zdobniczego w świetle prawa autorskiego, s. 11-34;

E. Traple, Przesłanki ochrony wzorów przemysłowych w prawie autorskim, s. 35-60;

E. Traple, Pracownicze wzory przemysłowe. Obowiązujący stan prawny oraz postulaty de lege ferenda, s. 61-82;

W. Tabor, Podstawy wynagradzania twórców pracowniczych wzorów przemysłowych, s. 83-97;

J. Barta, Wzory przemysłowe w prawie autorskim krajowym i międzynarodowym, s. 99-123.

J. Koczanowski, Istota i funkcje znaków towarowych wspólnych, s. 11-22;

M. Kępiński, Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, s. 23-34;

T. Opalski, Ochrona prawna znaków wspólnych - niektóre aspekty międzynarodowe, s. 35-44;

J. Solarz, Znak towarowy w systemie gospodarki marketingowej na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, s. 45-71;

B. Alpińska-Blok, Przedmiot umowy o prace badawcze, s. 75-98;

I. Wiszniewska, Zastosowanie obcego prawa antykartelowego w szwajcarskim międzynarodowym prawie prywatnym, s. 99-119.

F. Budziński, Nauka w procesie rozwoju sił wytwórczych, s. 7-155.