Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja do Koła Naukowego Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ

Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ ogłasza nabór nowych członków w roku akademickim 2021/2022.

Koło Naukowe TSPWI UJ skupia się przede wszystkim na promowaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. W ramach działalności Koła prowadzony jest całoroczny ogólnopolski projekt edukacyjny dla studentów prawa z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii - IP Student. Ponadto Koło zajmuje się organizowaniem spotkań z praktykami i specjalistami oraz publikacją krótkich artykułów naszych członków dotyczących najnowszych spraw oraz informacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii na social mediach Koła.

Do Koła Naukowego TSPWI UJ zapraszamy wszystkich studentów studiów prawniczych, którzy są zainteresowani tą dziedziną prawa oraz pragną zaangażować się w dodatkową działalność studencką. Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada br. - limit miejsc ograniczony.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!

Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Elżbieta Traple (1947-2021)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 20 sierpnia 2021 r.


Prof. dr hab. Elżbiety Traple
wybitnej przedstawicielki polskiej nauki prawa własności intelektualnej
o międzynarodowym formacie.

Pani Profesor pracowała w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, którego była współtwórczynią, a następnie w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pozostawiła po sobie bardzo cenny dorobek z zakresu prawa własności intelektualnej, była m.in. współautorką tomu 13 Systemu Prawa Prywatnego oraz Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, monografii o konstrukcji majątkowych praw autorskich i o umowach w prawie autorskim, a także wielu innych publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i reklamy oraz prawa farmaceutycznego. Pani Profesor była członkiem Rady Naukowej naszego periodyku - Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Pracę naukową łączyła z praktyką adwokacką, będąc przez lata jednym z najbardziej znanych i najczęściej nagradzanych prawników z zakresu własności intelektualnej w Polsce.

Śmierć Pani Profesor stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej. W osobie Zmarłej tracimy powszechnie szanowanego członka wspólnoty akademickiej, wybitnego i uznanego w środowisku cywilistów naukowca, oraz wybitego praktyka.

Zapamiętamy Panią Profesor jako wybitnego naukowca, cenionego wykładowcę, bardzo życzliwą osobę z ogromnym urokiem osobistym.

Małżonkowi, synowi i całej rodzinie Pani Profesor
współpracownikom i uczniom,

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koledzy i Pracownicy
z Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 31 sierpnia br. o godzinie 11:00 Mszą Święta Żałobną w Uniwersyteckim Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie, po czym będę kontynuowane o godzinie 13:15 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie spod bramy przy ul. Prandoty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja: Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszych studiów magisterskich w języku angielskim Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies, realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO.

Studia umożliwiają uzyskanie specjalizacji w zakresie szeroko pojętych prawnych aspektów własności intelektualnej i nowych technologii, w tym związanych ze sztuczną inteligencją, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i ochrony danych w Internecie. Program stanowi doskonałe uzupełnienie i kontynuację studiów licencjackich Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, a także studiów prawniczych, ekonomicznych.

Oferujemy nie tylko ciekawy program, ale spotkanie z wybitnymi międzynarodowymi ekspertami z wiodących ośrodków naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz praktyki w najlepszych kancelariach specjalizujących się w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii.

Program realizowany jest w atrakcyjnej formule 3-semestralnej (październik 2021 – luty 2023), a harmonogram zajęć zapewnia możliwość pogodzenia udziału w Programie z innymi obowiązkami (praca, aplikacja). Pierwszy semestr odbywa się w trybie online za pośrednictwem zaawansowanej platformy dedykowanej nauczaniu na odległość Blackboard i pozwala studentowi samodzielnie zarządzać dostępem do wykładów i materiałów. Zajęcia drugiego semestru są planowane jako zajęcia stacjonarne (w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji pandemicznej w 2022 r. program kursów będzie realizowany w trybie hybrydowym. Trzeci semestr można realizować w formie zdalnej, zarówno jak i stacjonarnej.

W roku akademickim 2021-2022 planujemy uruchomienie dodatkowych kursów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych poza programem, które stanowić będą dodatkową możliwość zdobycia wiedzy i praktyki.

Rejestracja i zapisy na studia trwają do 23 sierpnia 2021 r. i są realizowane poprzez system IRK.

Studia są odpłatne. Istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną programu oraz broszurą informacyjną (PDF), lub do kontaktu pod adresem ip@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr Joanny Błeszyńskiej-Wysockiej.

Dr Joanna Błeszyńska-Wysocka była wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizowała się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim, była zdolnym naukowcem i cenionym wykładowcą. Jej śmierć stanowi stratę dla polskiej nauki.

Panu Profesorowi dr. hab. Janowi Błeszyńskiemu
i całej Rodzinie
składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Pracownicy Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa i Administracji UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tryb pracy Dziekanatu w dniach 26.03-11.04

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Zarządzeniem nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 r., po akceptacji przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego, w okresie od 26.03.2021 do 11.04.2021 pracownicy Dziekanatu Kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów oraz Intellectual Property and New Technologies oraz Sekretariat Katedry Prawa Własności Intelektualnej będą pełnili dyżur wyłącznie we wtorki (30.03.2021 i 06.04.2021) w godz. od 08.00 do 15.00. W inne dni w tym okresie Sekretariat i Dziekanat pracują w formie zdalnej.

W razie jakichkolwiek pytań (w tym potrzeby umówienia osobistego przyjazdu do Katedry/Dziekanatu we wtorek) prosimy o kontakt drogą mailową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pan-European Seal Programme

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Jego podstawowym celem jest umożliwienie najlepszym studentom wybranych uniwersytetów odbycia stażu zawodowego w ww. instytucjach, co powinno przełożyć się na poprawę ich pozycji zawodowej  na wymagającym rynku pracy. Staż trwa ok. jednego roku. W poprzednich edycjach, począwszy od września 2015 r., uczestnik otrzymywał stypendium w wysokości 1000 € miesięcznie.

New rules for Pan-European Seal Programme 2021 edition

Official calendar 

EPO & EUIPO PES Calendar 2021 - 2022

8 March - Deadline for university shortlist 

31 March - Deadline for students to submit application

May - Communication of results to candidates

16 September - Programme start date and opening ceremony at EPO and EUIPO

 

Specific application calendar for EPO & EUIPO shall be found in the attached files below.

As for the internal shortlisting process candidates are supposed to submit the following documents (in English)

- CV in word format.

- Motivation letter

- Degree/Master diploma or proof of conclusion, indicating the final grade. This can be replaced by a provisional declaration, until final diploma is issued.

- An English knowledge certificate (at least level B1). The higher English skills are of advantage. Alternatively a similar certificate for other working languages at EUIPO or EPO is accepted.

The required documents should be submitted to IP Chair office, namely: Iryna Fesiuk (i.fesiuk@uj.edu.pl) or to dr Dariusz Kasprzycki  (dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl) preferably via mail or in person before March 6th. Please note that only applications of candidates included in the shortlists of candidates approved by IP Law Chair will be considered by EUIPO and EPO!

The Pan-European Seal Traineeship Programme offers you the opportunity to gain valuable on-the-job experience in the multicultural environments of the European Union Intellectual Property Office and European Patent Office. #PANEUROPEANSEAL #EPO

Find out more!

 

EPO General Instructions Guideline 2021-2022

EPO Pan-European Seal Programme Slide Deck_Launch 2021_2022 edition

EUIPO PES Programme FACT SHEET

EUIPO_Pan-European_Seal_General_Instructions_Guideline_2021-2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Aurelia Nowicka (1953-2021)

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani prof. dr hab. Aurelii Nowickiej, wybitnej specjalistki z zakresu prawa własności intelektualnej – wieloletniego przyjaciela Katedry (dawnego Instytutu) Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ; członka Rady Naukowej naszego periodyku - Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej.

Pani Profesor Aurelia Nowicka była pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, byłym kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego. Pozostawiła po sobie cenny dorobek z zakresu prawa europejskiego, handlowego i własności intelektualnej. Była m.in. współautorem tomu 13 oraz 14c Systemu Prawa Prywatnego, Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zapamiętamy Panią Profesor jako wybitnego naukowca, cenionego wykładowcę, bardzo życzliwą osobę z ogromnym urokiem osobistym.

Śmierć Pani Profesor stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej.

 

Rodzinie,

Przyjaciołom i Uczniom Pani Profesor,

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Przyjaciele i pracownicy z Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o minigrant „Granty dla przyszłości”

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o minigrant dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości” w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Konkurs dedykowany jest dla studentów i studentek całego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wnioskować mogą o dofinansowanie prac naukowych w ramach jednej z trzech domen badawczych wskazanych w POB FutureSoc. Jednym z obszarów tematycznych jest "Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia oraz regulaminem konkursu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o wyborze stypendysty

Komisja rekrutacyjna informuje, że w ramach konkursu na stanowisko stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 18 "Naukowy model reform prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE", została wybrana kandydatura Pana Matusza Kupca.

Wszystkim kandydatom uprzejmie dziękujemy za udział w konkursie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osiągnięcia pracowników Katedry i studentów

Miło nam poinformować o osiągnięciach naszych pracowników i studentów w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

W kategorii praca habilitacyjna nagrodę Ministra Edukacji i Nauki uzyskała dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska za pracę pt. „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu”.

W kategorii prace magisterskie, nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskały:

  • II nagrodę - praca magisterska Aleksandry Wieczorkiewicz pt. „Sampling a prawnoautorska ochrona utworu muzycznego”, przygotowana pod kierunkiem hab. Anny Tischner, prof. UJ;
  • wyróżnienie - praca Magdaleny Imburskiej pt. „Swoboda wypowiedzi a ochrona znaków towarowych”; przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Tischner, prof. UJ.

W kategorii prace licencjackie I nagrodę Ministra Edukacji i Nauki uzyskała praca p. Anny Cieleckiej pt. „Rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej - aspekt terytorialny”, przygotowana pod kierunkiem dr Dariusza Kasprzyckiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w kursie „Elements of AI”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kursie typu MOOC (massive online open course) „Elements of AI”, który został opracowany przez Uniwersytet Helsiński przy współpracy z firmą Reaktor i który dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Digital Poland od 5 listopada jest udostępniany w języku polskim dla wszystkich zainteresowanych.

Założeniem kursu jest odczarowanie popularnych mitów dotyczących sztucznej inteligencji i jej zastosowania w codziennym życiu, przybliżenie jej specyfiki, metod, na jakich się opiera oraz tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja rozwinie się i wpłynie na nas w nadchodzących latach. Założeniem przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największego grona odbiorców: zarówno profesjonalistów, którzy mają coraz więcej styczności z metodami sztucznej inteligencji, jak i też osób zaciekawionych tym tematem. Niewątpliwą cechą kursu jest jego jakość (ten sam kurs dostępny jest w ponad 170 krajach i jest wyżej oceniany niż podobne kursy organizowane przez amerykańskie uczelnie wyższe) oraz możliwość jego realizacji we własnym tempie i w czasie, zupełnie za darmo. Materiał udostępniany w ramach tego szkolenia jest przystępny dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ukończyli studia wyższe, czy też nigdy nie mieli styczności z zaawansowanymi metodami matematycznymi.

Kurs „Elements of AI” ukończyło już ponad 550 tys. osób, a jedną z nich jest prezydent Finlandii, Sauli Niinistö. Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się na stronie internetowej: www.elementsofai.pl i dołączenie do tej społeczności. Ze strony Katedry Prawa Własności Intelektualnej, jednym z opiekunów kursu po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dr Ewa Laskowska-Litak, która w razie potrzeby odpowie na Państwa pytania (mail: ewa.laskowska@uj.edu.pl).  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie 2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

Podsumowanie 2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

W dniach 14-18 września 2020 roku odbyła się czwarta edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. W tym roku szkoła letnia wyjątkowo odbyła się online. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, reprezentujących ponad 30 krajów (zarówno z Europy – m.in. Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Ukrainy jak i innych kontynentów – m.in. Indii, Filipin, Omanu, Nigerii, Stanów Zjednoczonych, Kanady) - studentów, doktorantów, aplikantów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej.

Tegoroczna edycja szkoły letniej była poświęcona zagadnieniom jakości ochrony formalnej i nieformalnej dóbr niematerialnych (IP Quality). Wykłady i warsztaty w ramach programu prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in. Technical University of Munich (Niemcy) oraz University of Nottingham (Wielka Brytania). Wykładowcami szkoły letniej byli też eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego oraz EUIPO – Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP (Niemcy) i Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński (Polska). Program szkoły letniej obejmował również warsztaty rozwijające ważne dla prawników umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji oraz pisania i publikowania tekstów poświęconych ochronie własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO, EPO, EUIPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowsko-łodzkie seminarium Fashion Law

Zapraszamy Państwa do udziału w krakowsko-łódzkim seminarium poświęconym problematyce praw własności intelektualnej w branży mody - "Fashion Law". Seminarium odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. w godz. 9.00 - 14.30 i zostanie przeprowadzone on-line. Dokładne informacje na temat możliwości udziału w organizowanych przez Katedrę zebraniach i seminariach on-line znajdą Państwo na podstronie Zebrania naukowe. Natomiast szczegółowy program seminarium znajduje się pod tym linkiem.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszych studiów magisterskich w języku angielskim Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies, realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO

Studia umożliwiają uzyskanie specjalizacji w zakresie szeroko pojętych prawnych aspektów własności intelektualnej i nowych technologii, w tym związanych ze sztuczną inteligencją, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i ochrony danych w Internecie. Program stanowi doskonałe uzupełnienie i kontynuację studiów licencjackich Prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studia uzyskały prestiżowe wyróżnienie „Studia z Przyszłością”.   

Oferujemy nie tylko ciekawy program, ale spotkanie z wybitnymi międzynarodowymi ekspertami z wiodących ośrodków naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz praktyki w najlepszych kancelariach specjalizujących się w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii.  

Program realizowany jest w atrakcyjnej formule 3-semestralnej (październik 2020 – luty 2022), a harmonogram zajęć zapewnia możliwość pogodzenia udziału w Programie z innymi obowiązkami (praca, aplikacja). Pierwszy semestr odbywa się w trybie online za pośrednictwem zaawansowanej platformy dedykowanej nauczaniu na odległość ExLege i pozwala studentowi samodzielnie zarządzać dostępem do wykładów i materiałów. Zajęcia drugiego semestru są planowane jako zajęcia stacjonarne (w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji pandemicznej w 2021 r. Program zostanie zrealizowany z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi nauczania online). Trzeci semestr można realizować w formie zdalnej, zarówno jak i stacjonarnej. 

Ostatnia runda rekrutacyjna trwa do 14.09.2020 r. 

Więcej informacji o programie - http://www.wpia.uj.edu.pl/ip 

E-mail: ip@uj.edu.pl 

Rejestracja i zapisy na Program są realizowane poprzez: https://irk.uj.edu.pl/en-gb/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji oraz Katedra Prawa Własności Intelektualnej serdecznie zapraszają do uczestnictwa w сzwartej edycji Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły letniej prawa własności intelektualnej, która w tym roku wyjątkowo odbędzie online w dniach 14-18 września 2020 r.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Szkoły letniej jest IP Quality. Chcemy zastanowić się nad jakością i wartością formalnej i nieformalnej ochrony dóbr niematerialnych. Ponadto w programie Szkoły letniej przewidziane są warsztaty rozwijające ważne umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji i publikacji. Program w całości prowadzony jest w języku angielskim.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych wykładowców i praktyków w dziedzinie prawa własności intelektualnej zarówno z uczelni zagranicznych jak i polskich, oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Szkoła letnia została objęta patronatem Urzędu Patentowego RP.

Program Szkoły jest dostępny na stronie http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w Szkole można znaleźć na stronie: 

http://ipsummer.law.uj.edu.pl/ oraz w tej ulotce

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Dear All,

The Jagiellonian University – the Faculty of Law and Administration and the Chair of Intellectual Property Law is pleased to inform that the fourth edition of the Kraków Intellectual Property Law Summer School will be held online on September 14-18, 2020.

This year, the main topic of the Summer School will be IP Quality. We believe that the 2020 edition of the Summer School will be a platform for critical thinking about the quality and value of IP today, both registered and unregistered rights. The programme also includes skills-building workshops relevant for scholars and IP practitioners: how to present and convince, how to get published in IP. Good command of English is required to fully benefit from the programme.

The lectures and workshops will be delivered by the recognized academics and practitioners in the field of intellectual property law, both from foreign and Polish universities, as well as representatives of the IP offices and international organizations – WIPO, EPO, EUIPO. The Summer School is organized in partnership with the Polish Patent Office.

The programme of the Summer School is available at: http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/

For further information, please visit the Summer School website: http://ipsummer.law.uj.edu.pl or download this leaflet

We look forward to seeing you online this year!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia podyplomowe "Prawo własności intelektualnej" na rok akademicki 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych "Prawo własności intelektualnej" na rok akademicki 2020//2021. Zapraszamy do udziału. Szczegóły pod linkiem.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdalne prowadzenie zajęć

Szanowni Studenci,

W związku z sytuacją zaistniałą z powodu wirusa SARS-CoV-2, dbając o zapewnienie maksymalnej ciągłości procesu nauczania za pomocą form zdalnych, prosimy o pilne i systematyczne sprawdzanie skrzynki e-mailowej USOS, na którą wszyscy Wykładowcy Katedry Prawa Własności Intelektualnej będą przesyłali informacje o wybranej formie zdalnego nauczania.

Wszelkie problemy związane z korespondowaniem przez USOS, prosimy zgłaszać e-mailowo lub telefonicznie do Sekretariatu Katedry bądź do Zespołu USOSweb.

Z wyrazami szacunku,

Pracownicy Katedry Prawa Własności Intelektualnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Pan-European Seal Programme 2020 edition has officially started!

All candidates should refer to the detailed information on the eligibility criteria and applications procedure details contained in the following files:

- EUIPO PES Guideline (please see belowe)

- EPO PES Instructions (please see below)

We kindly invite you to pay particular attention to the following information provided in the two GIGs:
• EPO and EUIPO separate calendars for PES 2020/2021;
• EPO and EUIPO requested documents to be submitted by the graduates while applying, and the timeline to complete the e-learning courses,
• EPO and EUIPO monthly financial support for the respective selected trainees.

As it comes to Jagiellonian University internal selection procedure no changes have been introduced. I.e. candidates are supposed to submit the required documents to IP Chair office (Józefa 19), namely: Iryna Fesiuk (i.fesiuk@uj.edu.pl) or to dr Dariusz Kasprzycki  (dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl) preferably via mail or in person before March 6th.

Pliki do pobrania
pdf
EUIPO Pan European Seal General Instructions Guideline 2020-2021
pdf
Pan-European Seal Programme General Instructions 2020-2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały z konferencji „Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790)”, która odbyła się w dniach 24-25 października 2019 r. w Krakowie, w Pałacu Larischa, w auli Wydziału Prawa i Administracji – Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poniżej prezentujemy materiały udostępnione przez niektórych wykładowców:

Prof. dr hab. Monika Czajkowska - Dąbrowska, WPiA, UW – Rozszerzony zarząd zbiorowy

Dr hab. Beata Giesen - prof. nadzw. UŁ, WPIA UŁ – Godziwe wynagrodzenie twórców i wykonawców w ramach umów o eksploatację w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 kwietnia 2019 r., nr 2019/790

Dr hab. Katarzyna Grzybczyk, WPiA UŚ; Dr hab. Wojciech Machała, WPiA, UW; Dr Sybilla Stanisławska -Kloc, WPiA UJ – Sąd nad dozwolonym użytkiem utworów

Prof. em. Frank Gotzen, President ALAI InternationalText and data mining

Prof. Dr iur. Matthias Leistner, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany – Implementation of Art. 17 DSM-Dir

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, WPiA UAM – Implementacja Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym - w poszukiwaniu równowagi

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz – WPiA UJ – Prawo pokrewne wydawców prasy

Prof. Tatsuhiro Ueno, Deputy Director of RCLIP, Waseda University, Japan – TDM Exception in Japan. Possible implication for Europe?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja : Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790) - 24-25.10 2019 r.

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.: Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790), która odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2019 r. w Krakowie, w Pałacu Larischa, w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka konferencji skoncentrowana będzie na najnowszej dyrektywie UE w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz jej implementacji do krajowych porządków prawnych.

W bieżącym roku mija 25 lat od uchwalenia obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przyjęta w tym jubileuszowym roku dyrektywa unijna stawia przed nami nowe wyzwania.

Ranga zaproszonych prelegentów polskich, jak i zagranicznych (z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Japonii) gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Przyjęta formuła konferencji (zaplanowany podczas każdego panelu czas na dyskusję) umożliwi wymianę poglądów w szerszym gronie - dlatego też Państwa udział jest dla nas bardzo ważny.

Program konferencjiFormularz zgłoszenia

Rejestracja prowadzona będzie do 18.10.2019 r.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Prof. dr hab. Andrzej Matlak
Kierownik Katedry PWI WPiA UJ

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prezes ALAI Polska

 

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komitet organizacyjny konferencji: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, prof. dr hab.Andrzej Matlak, prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr Mikołaj Ghazal, dr Joanna Marcinkowska – wice - przewodnicząca Komitetu, dr Tomasz Targosz, dr Sybilla Stanisławska – Kloc – przewodnicząca Komitetu, dr Michał Wyrwiński.

Dane do opłaty konferencyjnej

Wpłaty z kraju:

PEKAO S.A. O/Kraków  71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
Z dopiskiem : konferencja KPWI

Wpłaty z zagranicy:

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
Z dopiskiem : konferencja KPWI

Dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ:
Tel: + 48 12 427 59 41 (42, 50)
Email: kpwi@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraków Intellectual Property Law Summer School

W dniach 16-21 września 2019 roku odbyła się trzecia edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. Tematem tegorocznej edycji była problematyka kumulacji ochrony w różnych reżimach prawa własności intelektualnej (IPR Overlaps).

Wykłady i warsztaty w ramach Szkoły prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in.  Texas A&M University School of Law (USA), Harry Radzyner Law School (Izrael), ZHAW School of Management and Law (Szwajcaria). Wykładowcami Szkoły letniej byli ponadto eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Bardehle Pagenberg (Niemcy), Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz CD Projekt RED (Polska).

W programie wzięło udział ponad 80 uczestników z prawie 30 krajów - studentów, doktorantów, aplikantów i młodych praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO i EPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński.