Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliografia publikacji naukowych i materiałów

Niniejszy zbiór materiałów został opracowany przez Mateusza Kupca w ramach realizacji projektu badawczego kierowanego przez prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza pt. „Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE” (nr projektu: 2019/35/B/HS5/03671) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Stan na 29 grudnia 2021 r.

 

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

ARTYKUŁY NAUKOWE

UPUBLICZNIONE PRACE DYPLOMOWE

MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

STRONY INTERNETOWE

NAGRANIA WYKŁADÓW I WYDARZEŃ