Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja na studia podyplomowe "Prawo własności intelektualnej" na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych "Prawo własności intelektualnej" na rok akademicki 2022//2023. Zapraszamy do udziału.

Web Content Display Web Content Display

Registration for the course “Global perspectives on trademarks” by Prof. Irene Calboli

IPNT Programme invites all interested law and IP law students to join the course “Global perspectives on trademarks” by Prof. Irene Calboli (Professor of Texas A&M University School of Law), organized with the support of POB FutureSoc (additional course not covered by ECTS calculation, but with a certificate).

Professor Irene Calboli is a widely recognized international IP expert and author of leading publications in the field of commercial communication. The course will be focused on all possible aspects of trademarks in the modern world.
The course will be delivered at 19 Józefa str., room 5.

Registration via USOS will be open until May 15, 2022. The course will be delivered on May 18, 19 and 20 (10 hours in total). Specific lecture hours allocation will be published in USOS by May 10, 2022.

 

Web Content Display Web Content Display

Prof. dr hab. Janusz Szwaja (1934-2022)

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 27 lutego 2022 r.

Prof. dra hab. Janusza Szwaji
wybitnego przedstawiciela nauki prawa własności intelektualnej

Pan Profesor Janusz Szwaja związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim od 1950 roku – tu studiował, doktoryzował się i habilitował. W 1962 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, następnie w 1972 roku włączył się w tworzenie Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, którego dyrektorem był w latach 1975-1991. Profesor Janusz Szwaja pozostawał przez szereg lat animatorem prac badawczych Instytutu. Był uznanym wykładowcą prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa własności przemysłowej, włączając się w aktywność naukową Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ również po odejściu na emeryturę.

Pan Profesor utrzymywał bliskie i serdeczne kontakty z licznymi naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych (m.in. Instytutu Maxa Plancka w Monachium i z CEIPI w Strasburgu), wykładał jako visiting professor na licznych uniwersytetach we Francji, Niemczech i na Litwie. Był założycielem i wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Nauczania i Badań w Dziedzinie Własności Intelektualnej (ATRIP), przewodniczącym polskiej grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI) oraz wiceprzewodniczącym polskiej grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (LDC). Profesor Janusz Szwaja był  promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych, redagując i opiniując przepisy z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa handlowego i cywilnego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Profesor Janusz Szwaja pozostawił po sobie bardzo cenny dorobek z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa handlowego, m.in. współredagował System prawa własności intelektualnej t. III wydany pod auspicjami PAN w 1990 roku, redagował Komentarz do u.z.n.k. (C.H. Beck, 5 wydań), był współautorem tomu 14 A (Prawo własności przemysłowej) i 15 (Prawo konkurencji) Systemu Prawa Prywatnego, Komentarza do kodeksu spółek handlowych (pod red. S. Sołtysińskiego) oraz tomu 1 Systemu Prawa Handlowego - wydawanych przez C.H. Beck, a także wielu innych publikacji naukowych. Profesor był członkiem Rady Naukowej m.in. Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prac z Prawa Własności Intelektualnej.

Pracę naukową łączył z praktyką adwokacką prowadzoną w ramach kancelarii Szwaja, du Vall & Nowińska.

Śmierć Pana Profesora stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej. W osobie Zmarłego tracimy powszechnie szanowanego członka wspólnoty akademickiej, wybitnego, uznanego w Polsce i zagranicą naukowca.

Zapamiętamy Pana Profesora jako człowieka wielkiego formatu, oddanego nauce i społeczności uniwersyteckiej.  

Żonie i całej rodzinie Pana Profesora,
współpracownikom i uczniom,

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koledzy i Pracownicy
z Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display

Pan-European Seal Programme

Pan-European Seal Programme - details of 2018 edition are shown below. The terms of participation in the program in 2019 can be found in the download file below.

------------------------------------------------------------------------------------------------

EUIPO

General requirements:
 

1. From 1 to 31 March, shortlisted candidates shall submit their applications through the e-recruitment tool available on the Pan-European Seal section of the EUIPO Traineeships Website.

For this, candidates will need to select their reference-University from a drop-down list including all the Pan-European Seal Members, and follow the steps indicated in order to submit their application, uploading also the documents indicated below:

- CV in word format (Europass format, preferably),

- Motivation letter, clearly indicating the choice of traineeship at the EUIPO,

- Degree/Master diploma or proof of conclusion, indicating the final grade. This can be replaced by a provisional declaration, until final diploma is issued. The original degree or relevant certificate by the University should be provided to the EUIPO Traineeships on the candidates’ first day at the EUIPO, sooner if possible,

- Certificate(s) of completion of at least one online course offered by each of the Offices.

EUIPO applicants are required to indicate their preferences as regards the different traineeship profiles available at the Office. In this sense, the selection of a traineeship at any of the EUIPO Departments must be done, based on the profiles described below:

   1) Law

   2) IP Law

   3) IP & Knowledge management

   4) Political Sciences & International Relations

   5) Linguistics

   6) Economics - Business administration

   7) Information Technology

     a. Customer service solutions

     b. Data analyst

     c. Software engineer

   8) Communication

   9) Facility management

     a. Architect

     b. Engineer

     c. Logistics

   10) Human Resources.

However, the EUIPO is in no case  bound by the preferences indicated, thus selected candidates may be offered any other position related to their profile different from the ones indicated in their application.

2. Only online applications of candidates included in the shortlists of candidates approved by IP Law Chair will be considered.

3. Selected candidates will be contacted by the EUIPO Traineeships at the beginning of May 2018 in order to provide them with information about the Office Department for which they have been selected, and the tasks description related to the traineeship.

4. Candidates offered a position need to inform EUIPO Traineeships of its acceptance by the end of May the latest.

5. All the selected candidates will be informed on about precise date(s) of the beginning of the traineeship (Welcome Week).

  

Online mandatory courses

6. Each candidate must complete at least one online course with certificate (the completion of modules is not enough) as follows:

- Candidates must register through the EUIPO Academy Learning Portal, as a Pan-European Seal user (by selecting in the registration’s drop-down menu the name of the correspondent University/Programme. Please find this tutorial on how to create a Pan-European Seal user account),

- Candidates must complete at least one of these courses: “EUTM in a Nutshell” or “RCD in a Nutshell” (approx. 4h per course). This is a mandatory requirement for all the Pan-European Seal candidates in order to be eligible for the selection procedure from EUIPO.

Additional requirements:
- A certificate of knowledge of English (at least level B1). The higher English skills are of of advantage.
The required documents should be first submitted to dr Dariusz Kasprzycki via mail or in person before March 23. By March 30, the Intellectual Property Chair will select up to 15 candidates (from Law studies and Intellectual Property Law and New Media studies) in form of shortlist. Then EUIPO will decide the number of selected candidates. The duration of the paid traineeship is of 12 months, and will start at the mid-September. 

  

More information available on:

Pan-European Seal – EUIPO Traineeships

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EPO

Submission of applications by the graduates:

− All candidates shortlisted are required to file their application through the e-recruitment tool available on the EPO website here until 30 April 2018.
www.epo.org/learning-events/materials/pan-european-seal/student-traineeships.html
− The application shall contain a motivation letter to apply for an EPO internship
− Updated curriculum vitae
− Degree/Master diploma or proof of conclusion, indicating the final grade. This can be replaced by a provisional declaration, until final diploma is issued.
− Certificate(s) of completion of the e-learning course(s) as required depending on the graduate’s profile (science and engineering or all other academic areas).
o Introduction to the European patent system (mandatory for all)
o Using CPC (mandatory for science and engineering only)

o The EPO as PCT authority (mandatory for all other academic areas)

EPO selection procedure:

− As of 1 May, the EPO will start evaluating the applications submitted online by the candidates based on the shortlists provided by the universities.
− Only online applications of candidates included in the shortlists will be considered.
− The EPO reserves the right to select the candidates from the shortlists according to profile of the applications and the Office’ business needs. The number of selected candidates will be established by the EUIPO and the EPO taking into consideration the maximum number of 100 traineeships yearly offered

− The Universities institutions will be informed about the outcome of the procedure by the end of June 2018

 

Note to the candidates:

Candidates must bear in mind that withdrawals have a serious impact on the selection procedure as well as on the smooth running of the Programme itself. Furthermore, having been selected implies that other candidates have not been able to participate in the programme due to the limited number of internships.

It is therefore expected that all candidates give considerate thought to their application and the necessary commitment until the final selection has taken place.

The required documents should be first submitted to dr Dariusz Kasprzycki via mail or in person before April 23. By April 30, the Intellectual Property Chair will select up to 5 candidates in a form of shortlist. Then EPO will decide the number of selected candidates. The duration of the paid traineeship is of 10 months, and will start at the mid-September.

Download files
pdf
PAN-EUROPEAN SEAL 2019

Web Content Display Web Content Display

Bibliografia materiałów i publikacji dotyczących reformy prawa autorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią publikacji naukowych i materiałów dotyczących dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/790 z 17.04.2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Zestawienie powstało w ramach realizacji projektu badawczego kierowanego przez prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza pt. „Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE” (nr projektu: 2019/35/B/HS5/03671) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Web Content Display Web Content Display

Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) w nowym wykazie czasopism naukowych

Miło nam poinformować, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, za każdą publikację naukową w kwartalniku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” autor otrzymuje 70 punktów.

Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i są kontynuacją Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI), które ukazują się od 1973 r. Od połowy 2008 r. czasopismo wydawane jest jako kwartalnik przez Wolters Kluwer Polska i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja do Koła Naukowego Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ

Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ ogłasza nabór nowych członków w roku akademickim 2021/2022.

Koło Naukowe TSPWI UJ skupia się przede wszystkim na promowaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. W ramach działalności Koła prowadzony jest całoroczny ogólnopolski projekt edukacyjny dla studentów prawa z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii - IP Student. Ponadto Koło zajmuje się organizowaniem spotkań z praktykami i specjalistami oraz publikacją krótkich artykułów naszych członków dotyczących najnowszych spraw oraz informacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii na social mediach Koła.

Do Koła Naukowego TSPWI UJ zapraszamy wszystkich studentów studiów prawniczych, którzy są zainteresowani tą dziedziną prawa oraz pragną zaangażować się w dodatkową działalność studencką. Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada br. - limit miejsc ograniczony.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!

Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ

Web Content Display Web Content Display

Prof. dr hab. Elżbieta Traple (1947-2021)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 20 sierpnia 2021 r.


Prof. dr hab. Elżbiety Traple
wybitnej przedstawicielki polskiej nauki prawa własności intelektualnej
o międzynarodowym formacie.

Pani Profesor pracowała w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, którego była współtwórczynią, a następnie w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pozostawiła po sobie bardzo cenny dorobek z zakresu prawa własności intelektualnej, była m.in. współautorką tomu 13 Systemu Prawa Prywatnego oraz Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, monografii o konstrukcji majątkowych praw autorskich i o umowach w prawie autorskim, a także wielu innych publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i reklamy oraz prawa farmaceutycznego. Pani Profesor była członkiem Rady Naukowej naszego periodyku - Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Pracę naukową łączyła z praktyką adwokacką, będąc przez lata jednym z najbardziej znanych i najczęściej nagradzanych prawników z zakresu własności intelektualnej w Polsce.

Śmierć Pani Profesor stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej. W osobie Zmarłej tracimy powszechnie szanowanego członka wspólnoty akademickiej, wybitnego i uznanego w środowisku cywilistów naukowca, oraz wybitego praktyka.

Zapamiętamy Panią Profesor jako wybitnego naukowca, cenionego wykładowcę, bardzo życzliwą osobę z ogromnym urokiem osobistym.

Małżonkowi, synowi i całej rodzinie Pani Profesor
współpracownikom i uczniom,

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koledzy i Pracownicy
z Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 31 sierpnia br. o godzinie 11:00 Mszą Święta Żałobną w Uniwersyteckim Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie, po czym będę kontynuowane o godzinie 13:15 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie spod bramy przy ul. Prandoty.

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja: Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszych studiów magisterskich w języku angielskim Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies, realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO.

Studia umożliwiają uzyskanie specjalizacji w zakresie szeroko pojętych prawnych aspektów własności intelektualnej i nowych technologii, w tym związanych ze sztuczną inteligencją, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i ochrony danych w Internecie. Program stanowi doskonałe uzupełnienie i kontynuację studiów licencjackich Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, a także studiów prawniczych, ekonomicznych.

Oferujemy nie tylko ciekawy program, ale spotkanie z wybitnymi międzynarodowymi ekspertami z wiodących ośrodków naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz praktyki w najlepszych kancelariach specjalizujących się w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii.

Program realizowany jest w atrakcyjnej formule 3-semestralnej (październik 2021 – luty 2023), a harmonogram zajęć zapewnia możliwość pogodzenia udziału w Programie z innymi obowiązkami (praca, aplikacja). Pierwszy semestr odbywa się w trybie online za pośrednictwem zaawansowanej platformy dedykowanej nauczaniu na odległość Blackboard i pozwala studentowi samodzielnie zarządzać dostępem do wykładów i materiałów. Zajęcia drugiego semestru są planowane jako zajęcia stacjonarne (w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji pandemicznej w 2022 r. program kursów będzie realizowany w trybie hybrydowym. Trzeci semestr można realizować w formie zdalnej, zarówno jak i stacjonarnej.

W roku akademickim 2021-2022 planujemy uruchomienie dodatkowych kursów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych poza programem, które stanowić będą dodatkową możliwość zdobycia wiedzy i praktyki.

Rejestracja i zapisy na studia trwają do 23 sierpnia 2021 r. i są realizowane poprzez system IRK.

Studia są odpłatne. Istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną programu oraz broszurą informacyjną (PDF), lub do kontaktu pod adresem ip@uj.edu.pl.

Web Content Display Web Content Display

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr Joanny Błeszyńskiej-Wysockiej.

Dr Joanna Błeszyńska-Wysocka była wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizowała się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim, była zdolnym naukowcem i cenionym wykładowcą. Jej śmierć stanowi stratę dla polskiej nauki.

Panu Profesorowi dr. hab. Janowi Błeszyńskiemu
i całej Rodzinie
składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Pracownicy Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa i Administracji UJ

Web Content Display Web Content Display

Prof. dr hab. Aurelia Nowicka (1953-2021)

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani prof. dr hab. Aurelii Nowickiej, wybitnej specjalistki z zakresu prawa własności intelektualnej – wieloletniego przyjaciela Katedry (dawnego Instytutu) Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ; członka Rady Naukowej naszego periodyku - Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej.

Pani Profesor Aurelia Nowicka była pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, byłym kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego. Pozostawiła po sobie cenny dorobek z zakresu prawa europejskiego, handlowego i własności intelektualnej. Była m.in. współautorem tomu 13 oraz 14c Systemu Prawa Prywatnego, Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zapamiętamy Panią Profesor jako wybitnego naukowca, cenionego wykładowcę, bardzo życzliwą osobę z ogromnym urokiem osobistym.

Śmierć Pani Profesor stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej.

 

Rodzinie,

Przyjaciołom i Uczniom Pani Profesor,

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Przyjaciele i pracownicy z Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Konkurs o minigrant „Granty dla przyszłości”

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o minigrant dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości” w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Konkurs dedykowany jest dla studentów i studentek całego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wnioskować mogą o dofinansowanie prac naukowych w ramach jednej z trzech domen badawczych wskazanych w POB FutureSoc. Jednym z obszarów tematycznych jest "Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia oraz regulaminem konkursu.

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenie o wyborze stypendysty

Komisja rekrutacyjna informuje, że w ramach konkursu na stanowisko stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 18 "Naukowy model reform prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE", została wybrana kandydatura Pana Matusza Kupca.

Wszystkim kandydatom uprzejmie dziękujemy za udział w konkursie.

Web Content Display Web Content Display

Osiągnięcia pracowników Katedry i studentów

Miło nam poinformować o osiągnięciach naszych pracowników i studentów w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

W kategorii praca habilitacyjna nagrodę Ministra Edukacji i Nauki uzyskała dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska za pracę pt. „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu”.

W kategorii prace magisterskie, nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskały:

  • II nagrodę - praca magisterska Aleksandry Wieczorkiewicz pt. „Sampling a prawnoautorska ochrona utworu muzycznego”, przygotowana pod kierunkiem hab. Anny Tischner, prof. UJ;
  • wyróżnienie - praca Magdaleny Imburskiej pt. „Swoboda wypowiedzi a ochrona znaków towarowych”; przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Tischner, prof. UJ.

W kategorii prace licencjackie I nagrodę Ministra Edukacji i Nauki uzyskała praca p. Anny Cieleckiej pt. „Rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej - aspekt terytorialny”, przygotowana pod kierunkiem dr Dariusza Kasprzyckiego.

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie do udziału w kursie „Elements of AI”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kursie typu MOOC (massive online open course) „Elements of AI”, który został opracowany przez Uniwersytet Helsiński przy współpracy z firmą Reaktor i który dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Digital Poland od 5 listopada jest udostępniany w języku polskim dla wszystkich zainteresowanych.

Założeniem kursu jest odczarowanie popularnych mitów dotyczących sztucznej inteligencji i jej zastosowania w codziennym życiu, przybliżenie jej specyfiki, metod, na jakich się opiera oraz tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja rozwinie się i wpłynie na nas w nadchodzących latach. Założeniem przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największego grona odbiorców: zarówno profesjonalistów, którzy mają coraz więcej styczności z metodami sztucznej inteligencji, jak i też osób zaciekawionych tym tematem. Niewątpliwą cechą kursu jest jego jakość (ten sam kurs dostępny jest w ponad 170 krajach i jest wyżej oceniany niż podobne kursy organizowane przez amerykańskie uczelnie wyższe) oraz możliwość jego realizacji we własnym tempie i w czasie, zupełnie za darmo. Materiał udostępniany w ramach tego szkolenia jest przystępny dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ukończyli studia wyższe, czy też nigdy nie mieli styczności z zaawansowanymi metodami matematycznymi.

Kurs „Elements of AI” ukończyło już ponad 550 tys. osób, a jedną z nich jest prezydent Finlandii, Sauli Niinistö. Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się na stronie internetowej: www.elementsofai.pl i dołączenie do tej społeczności. Ze strony Katedry Prawa Własności Intelektualnej, jednym z opiekunów kursu po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dr Ewa Laskowska-Litak, która w razie potrzeby odpowie na Państwa pytania (mail: ewa.laskowska@uj.edu.pl).  

Web Content Display Web Content Display

Podsumowanie 2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

Podsumowanie 2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

W dniach 14-18 września 2020 roku odbyła się czwarta edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. W tym roku szkoła letnia wyjątkowo odbyła się online. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, reprezentujących ponad 30 krajów (zarówno z Europy – m.in. Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Ukrainy jak i innych kontynentów – m.in. Indii, Filipin, Omanu, Nigerii, Stanów Zjednoczonych, Kanady) - studentów, doktorantów, aplikantów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej.

Tegoroczna edycja szkoły letniej była poświęcona zagadnieniom jakości ochrony formalnej i nieformalnej dóbr niematerialnych (IP Quality). Wykłady i warsztaty w ramach programu prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in. Technical University of Munich (Niemcy) oraz University of Nottingham (Wielka Brytania). Wykładowcami szkoły letniej byli też eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego oraz EUIPO – Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP (Niemcy) i Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński (Polska). Program szkoły letniej obejmował również warsztaty rozwijające ważne dla prawników umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji oraz pisania i publikowania tekstów poświęconych ochronie własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO, EPO, EUIPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Web Content Display Web Content Display

Krakowsko-łodzkie seminarium Fashion Law

Zapraszamy Państwa do udziału w krakowsko-łódzkim seminarium poświęconym problematyce praw własności intelektualnej w branży mody - "Fashion Law". Seminarium odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. w godz. 9.00 - 14.30 i zostanie przeprowadzone on-line. Dokładne informacje na temat możliwości udziału w organizowanych przez Katedrę zebraniach i seminariach on-line znajdą Państwo na podstronie Zebrania naukowe. Natomiast szczegółowy program seminarium znajduje się pod tym linkiem.

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja na studia Join’t Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszych studiów magisterskich w języku angielskim Join’t Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies, realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO

Studia umożliwiają uzyskanie specjalizacji w zakresie szeroko pojętych prawnych aspektów własności intelektualnej i nowych technologii, w tym związanych ze sztuczną inteligencją, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i ochrony danych w Internecie. Program stanowi doskonałe uzupełnienie i kontynuację studiów licencjackich Prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studia uzyskały prestiżowe wyróżnienie „Studia z Przyszłością”.   

Oferujemy nie tylko ciekawy program, ale spotkanie z wybitnymi międzynarodowymi ekspertami z wiodących ośrodków naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz praktyki w najlepszych kancelariach specjalizujących się w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii.  

Program realizowany jest w atrakcyjnej formule 3-semestralnej (październik 2020 – luty 2022), a harmonogram zajęć zapewnia możliwość pogodzenia udziału w Programie z innymi obowiązkami (praca, aplikacja). Pierwszy semestr odbywa się w trybie online za pośrednictwem zaawansowanej platformy dedykowanej nauczaniu na odległość ExLege i pozwala studentowi samodzielnie zarządzać dostępem do wykładów i materiałów. Zajęcia drugiego semestru są planowane jako zajęcia stacjonarne (w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji pandemicznej w 2021 r. Program zostanie zrealizowany z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi nauczania online). Trzeci semestr można realizować w formie zdalnej, zarówno jak i stacjonarnej. 

Ostatnia runda rekrutacyjna trwa do 14.09.2020 r. 

Więcej informacji o programie - http://www.wpia.uj.edu.pl/ip 

E-mail: ip@uj.edu.pl 

Rejestracja i zapisy na Program są realizowane poprzez: https://irk.uj.edu.pl/en-gb/

Web Content Display Web Content Display

2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School – Online Edition

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji oraz Katedra Prawa Własności Intelektualnej serdecznie zapraszają do uczestnictwa w сzwartej edycji Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły letniej prawa własności intelektualnej, która w tym roku wyjątkowo odbędzie online w dniach 14-18 września 2020 r.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Szkoły letniej jest IP Quality. Chcemy zastanowić się nad jakością i wartością formalnej i nieformalnej ochrony dóbr niematerialnych. Ponadto w programie Szkoły letniej przewidziane są warsztaty rozwijające ważne umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji i publikacji. Program w całości prowadzony jest w języku angielskim.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych wykładowców i praktyków w dziedzinie prawa własności intelektualnej zarówno z uczelni zagranicznych jak i polskich, oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Szkoła letnia została objęta patronatem Urzędu Patentowego RP.

Program Szkoły jest dostępny na stronie http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w Szkole można znaleźć na stronie: 

http://ipsummer.law.uj.edu.pl/ oraz w tej ulotce

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Dear All,

The Jagiellonian University – the Faculty of Law and Administration and the Chair of Intellectual Property Law is pleased to inform that the fourth edition of the Kraków Intellectual Property Law Summer School will be held online on September 14-18, 2020.

This year, the main topic of the Summer School will be IP Quality. We believe that the 2020 edition of the Summer School will be a platform for critical thinking about the quality and value of IP today, both registered and unregistered rights. The programme also includes skills-building workshops relevant for scholars and IP practitioners: how to present and convince, how to get published in IP. Good command of English is required to fully benefit from the programme.

The lectures and workshops will be delivered by the recognized academics and practitioners in the field of intellectual property law, both from foreign and Polish universities, as well as representatives of the IP offices and international organizations – WIPO, EPO, EUIPO. The Summer School is organized in partnership with the Polish Patent Office.

The programme of the Summer School is available at: http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/

For further information, please visit the Summer School website: http://ipsummer.law.uj.edu.pl or download this leaflet

We look forward to seeing you online this year!

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

The Pan-European Seal Programme 2020 edition has officially started!

All candidates should refer to the detailed information on the eligibility criteria and applications procedure details contained in the following files:

- EUIPO PES Guideline (please see belowe)

- EPO PES Instructions (please see below)

We kindly invite you to pay particular attention to the following information provided in the two GIGs:
• EPO and EUIPO separate calendars for PES 2020/2021;
• EPO and EUIPO requested documents to be submitted by the graduates while applying, and the timeline to complete the e-learning courses,
• EPO and EUIPO monthly financial support for the respective selected trainees.

As it comes to Jagiellonian University internal selection procedure no changes have been introduced. I.e. candidates are supposed to submit the required documents to IP Chair office (Józefa 19), namely: Iryna Fesiuk (i.fesiuk@uj.edu.pl) or to dr Dariusz Kasprzycki  (dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl) preferably via mail or in person before March 6th.

Download files
pdf
EUIPO Pan European Seal General Instructions Guideline 2020-2021
pdf
Pan-European Seal Programme General Instructions 2020-2021

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Materiały z konferencji „Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790)”, która odbyła się w dniach 24-25 października 2019 r. w Krakowie, w Pałacu Larischa, w auli Wydziału Prawa i Administracji – Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poniżej prezentujemy materiały udostępnione przez niektórych wykładowców:

Prof. dr hab. Monika Czajkowska - Dąbrowska, WPiA, UW – Rozszerzony zarząd zbiorowy

Dr hab. Beata Giesen - prof. nadzw. UŁ, WPIA UŁ – Godziwe wynagrodzenie twórców i wykonawców w ramach umów o eksploatację w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 kwietnia 2019 r., nr 2019/790

Dr hab. Katarzyna Grzybczyk, WPiA UŚ; Dr hab. Wojciech Machała, WPiA, UW; Dr Sybilla Stanisławska -Kloc, WPiA UJ – Sąd nad dozwolonym użytkiem utworów

Prof. em. Frank Gotzen, President ALAI InternationalText and data mining

Prof. Dr iur. Matthias Leistner, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany – Implementation of Art. 17 DSM-Dir

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, WPiA UAM – Implementacja Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym - w poszukiwaniu równowagi

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz – WPiA UJ – Prawo pokrewne wydawców prasy

Prof. Tatsuhiro Ueno, Deputy Director of RCLIP, Waseda University, Japan – TDM Exception in Japan. Possible implication for Europe?

Web Content Display Web Content Display

Konferencja : Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790) - 24-25.10 2019 r.

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.: Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790), która odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2019 r. w Krakowie, w Pałacu Larischa, w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka konferencji skoncentrowana będzie na najnowszej dyrektywie UE w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz jej implementacji do krajowych porządków prawnych.

W bieżącym roku mija 25 lat od uchwalenia obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przyjęta w tym jubileuszowym roku dyrektywa unijna stawia przed nami nowe wyzwania.

Ranga zaproszonych prelegentów polskich, jak i zagranicznych (z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Japonii) gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Przyjęta formuła konferencji (zaplanowany podczas każdego panelu czas na dyskusję) umożliwi wymianę poglądów w szerszym gronie - dlatego też Państwa udział jest dla nas bardzo ważny.

Program konferencjiFormularz zgłoszenia

Rejestracja prowadzona będzie do 18.10.2019 r.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Prof. dr hab. Andrzej Matlak
Kierownik Katedry PWI WPiA UJ

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prezes ALAI Polska

 

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komitet organizacyjny konferencji: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, prof. dr hab.Andrzej Matlak, prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr Mikołaj Ghazal, dr Joanna Marcinkowska – wice - przewodnicząca Komitetu, dr Tomasz Targosz, dr Sybilla Stanisławska – Kloc – przewodnicząca Komitetu, dr Michał Wyrwiński.

Dane do opłaty konferencyjnej

Wpłaty z kraju:

PEKAO S.A. O/Kraków  71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
Z dopiskiem : konferencja KPWI

Wpłaty z zagranicy:

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
Z dopiskiem : konferencja KPWI

Dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ:
Tel: + 48 12 427 59 41 (42, 50)
Email: kpwi@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Kraków Intellectual Property Law Summer School

W dniach 16-21 września 2019 roku odbyła się trzecia edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. Tematem tegorocznej edycji była problematyka kumulacji ochrony w różnych reżimach prawa własności intelektualnej (IPR Overlaps).

Wykłady i warsztaty w ramach Szkoły prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in.  Texas A&M University School of Law (USA), Harry Radzyner Law School (Izrael), ZHAW School of Management and Law (Szwajcaria). Wykładowcami Szkoły letniej byli ponadto eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Bardehle Pagenberg (Niemcy), Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz CD Projekt RED (Polska).

W programie wzięło udział ponad 80 uczestników z prawie 30 krajów - studentów, doktorantów, aplikantów i młodych praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO i EPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński.