Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Bohdan Widła

E-mail: b.widla@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2100-8506

Selected publications:

  • Framing Texts and Images: Critical and Posthumous Editions in the Digital Single Market, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 9/2023, s. 1359-1380 (with C. Sappa)
  • Circular economy versus copyright protection of computer programs in the EU: challenges and lessons from the CJEU’s judgment in Top System, Journal of Intellectual Property Law & Practice 5/2023, s. 353-359
  • Programy komputerowe jako przedmiot eksploracji tekstów i danych w kontekście dyrektywy 2019/790, Europejski Przegląd Sądowy nr 3(210)/2023, s.11-16
  • Prawa natury? : własność i podmiotowość prawna w antropocenie [in:] Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, ed. K. Jasikowska, M. Pałasz, Kraków 2022
  • Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(148)/2020, p. 228-243,
  • Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, 2020
  • More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), p. 242-249

Blog posts:

Information about courses and office hours (USOSweb).