Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Bohdan Widła

E-mail: b.widla@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2100-8506

Selected publications:

  • Prawa natury? : własność i podmiotowość prawna w antropocenie [in:] Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, ed. K. Jasikowska, M. Pałasz, Kraków 2022
  • Komentarz do: art. 99[1]-99[6] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [in:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, ed. R. Markiewicz, Warszawa 2021,
  • Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(148)/2020, p. 228-243,
  • Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, 2020
  • More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), p. 242-249
  • Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, p. 104-111
  • Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, p. 51-93
  • Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, p. 37-66 (with W. Jarosiński)

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).