Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Dariusz Kasprzycki

E-mail: dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6397-1750

Selected publications:

 • Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

 • Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

 • Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, p. 76-81;

 • Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

 • Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, p. 211-227;

 • Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, p. 70-86;

 • The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, p. 139-152;

 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborationp. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (with, J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

 • Agresywne praktyki rynkowe (in:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, p. 227-233

 • Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  p. 145-157;

 • Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, p. 166-193.

 • Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).