Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Ewa Laskowska-Litak, LL.M.

E-mail: ewa.laskowska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2400-4156

Selected publications:

  • Prawne aspekty cytatu z perspektywy instytucji utworu zależnego in: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (ed.), Opus citatum. O cytacie w kulturze, Kraków 2014, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 163-172;
  • Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych, wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Warszawa 2014 (with Grzegorz Mania);
  • Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 120, p. 5-20;
  • Roszczenie informacyjne w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, p. 1293-1298 (with Piotr Fik);
  • Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, nr 117, p. 96-107. 

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).