Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Marcinkowska

E-mail: j.marcinkowska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0794-6531

Selected publications:

 • Internet - prasa - prawo, with S. Stanisławska-Kloc, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);
 • Stan międzynarodowej regulacji prawnej w dziedzinie informacji naukowej - aspekty prawa autorskiego [in:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne (1997);
 • Dozwolony użytek szkolny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997),
 • Treść prawa autorskiego, with A. Matlak, [in:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);
 • Richtlinien und Anleitungen von Banken als Gegenstand des Urheberrechts nach polnischem Recht [in:] Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, with J. Szwaja (2001);
 • Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia (praca doktorska, 2004);
 • Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym [in:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), ed. M. Sawczuka, Krakóin: Wolters Kluwer 2006, p. 69-90 (całość sp. 490);
 • Roszczenie informacyjne w niemieckiej ustawie o prawie autorskim, ZN nr 110, p. 94;
 • Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej (współautor K. Felchner), in: Spory o własność intelektualną, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorom J.Barcie, R. Markiewiczowi, Lex a Wolters Kluwer business, 2013;
 • System PP, tom 13 Prawo autorskie, rozdz. VII (wspólautor) J. Preussner-Zamorska, 2013 - aktualizacja,
 • Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim (współautor Stanisławska-Kloc Sybilla), Krakowski Przegląd Notarialny, 2017 t. 2 nr 4, p. 65-82
 • Pozaumowne korzystanie z programu komputerowego przez Skarb Państwa : uwagi ogólne,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), p. 31-49
 • Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, 2017. - p. 289-300
 • Konstytucyjne prawo do informacji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, 2018. - p. 341-360

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).