Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Konrad Gliściński, LL.M.

E-mail: konrad.gliscinski@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2532-3856

Selected publications:

  • Komentarz do art. 14, 15a, 17-195, 23-231, 50, 54-64, [w]  Ustawa o prawie autorskimi i prawach pokrewnych. Komentarz. A. Michalak (ed.), Warszawa 2019;
  • Digitalization vp. assumptions of the theory of incentivep. Towards a change of the paradigm from exclusive rights to non-exclusive rights as part of the regulation of intangible goods, 2018, 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers Digitalization in Law, Conference papers 2018;
  • Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469-1928 Warszawa 2016;    
  • Komentarz do art. 235-254 prawa własności przemysłowej, [w] Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz, A. Michalak [ed.], Warszawa 2016;
  • Wrong Assumptions, Wrong Conclusionp. Economics of Intangible Goods and Its Impact on Interpretations of Copyright Law on the Internet, Lawyers in the Media Society. The Legal Challenges of the Media Society, A. Sarenpää, K. Sztobryn (eds), Rovaniemi 2016;
  • Rola modelu ochrony dóbr niematerialnych w ramach Społecznego Systemu Wspierania Innowacji - zarys analizy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 121, Kraków 2013    
  • Ewolucja pojęcia szkody (odszkodowania) na gruncie prawa cywilnego na przykładzie koncepcji szkody (odszkodowania) opartego o zyski naruszyciela), Odpowiedzialność Cywilna, Materiały Pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, Ł. Korporowicz, M. Kostwiński (ed.), Łódź 2012.    
  • Wyodrębnianie się nowych pól eksploatacji i ich wpływ na obrót prawami do utworów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 109, Kraków 2010    

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb)