Skip to main content

Selected research and other projects

Projects funded by the National Science Centre (NCN):

 1. 2020-2024: Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE (2019/35/B/HS5/03671, konkurs OPUS 18)
 2. 2014-2017: Naruszenie patentu na tle prawnoporównawczym (2013/11/B/HS5/03700, konkurs OPUS 3)
 3. 2017-2022: Estetyka a konstrukcja utworu w prawie autorskim (2016/23/D/HS5/01792 , konkurs SONATA 12)
 4. 2012-2015: Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego (2012/05/N/HS5/01633, konkurs PRELUDIUM 3)
 5. 2012-2015: Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim (2012/05/N/HS5/01628, konkurs PRELUDIUM 3)
 6. 2011-2013: Utwór architektoniczny i jego twórca (N N110 149040)

Projects funded by the Ministry of Science and Higher Education:

 1. 2018-2019: Pojęcie utworu w prawie autorskim Wielkiej Brytanii (1611/MOB/V/2017/0)
 2. 2010-2014: Prawo prasowe w dobie Internetu (N N110 072239)
 3. 2010-2014: Niekonwencjonalne znaki towarowe (N N110 320139)
 4. 2009-2014: Pokrewne prawa producenta wideogramu w świetle polskiego i wspólnotowego prawa autorskiego (N N110 1113837)
 5. 2009-2013: Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych w prawie własności intelektualnej (N N110 113637)
 6. 2009-2011: Utwór choreograficzny i pantomimiczny w świetle prawa autorskiego (N N110 120037)
 7. 2008: Analiza przypadków naruszania praw własności intelektualnej w publikacjach naukowych w Polsce

Projects funded by the Committee for Scientific Research (KBN):

 1. 2005-2007: Naruszenia powszechnych dóbr osobistych w związku z działalnością środków masowego przekazu (1 H02 A 058 28)
 2. 2005-2007: Charakter prawny zabezpieczeń technicznych przed dostępem do utworów i przedmiotów praw pokrewnych (1 H02 A 041 29)
 3. 2004-2006: Wniesienie prawa ochronnego na znak towarowy i patentu na wynalazek jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (1 H02 A 025 27)
 4. 2002-2005: Prawne problemy handlu elektronicznego (2 H02 A 010 12)
 5. 2002-2005: Elektroniczne rozpowszechnianie utworu w świetle prawa autorskiego (dostosowanie ustawodawstwa polskiego do regulacji międzynarodowych i unijnych) (2 H02 A 032 23)
 6. 2001-2003: Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (5 H02 A 003 21)
 7. 2001-2004: Pojęcie przeciętnego konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym i prawie polskim (5 H02 A 031 20)
 8. 2000-2002: Ochrona baz danych (1 H02 A 014 19)
 9. 1999-2001: Problemy ochrony prawnej know-how w Polsce na tle prawnoporównawczym (1 H02 A 002 16)

Projects funded by the European Union:

 1. 2018-2021: CIPnet (China Intellectual Property Management Network)
 2. 2012-2014: HEIP-LINK (Promoting the international dimension of research in HEIs)
 3. 2009-2011: Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (U-POIG.05.04.02-00.026/08-00)
 4. 2008-2010: IP-UniLink (Enhancing IP management in EU and BRIC countries to boos Higher Education & Business links and technology transfer, with a view to promote economic and technological cooperation)

Projects funded by the Norway Grants:

 1. 2009-2011: Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych (PL0465)

Other projects:

 1. 2009-2012: MERCURY (Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education)
 2. 2008-2011: PILA - Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica
 3. 2005-2008: Net-FinTex (NETworking FINancial investors, business experts and support organizations to foster enhanced innovation activity among Euroe’s TEXtile and clothing companies)
 4. 2005-2007: IPR-Helpdesk