Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Program studiów podyplomowych "Prawo własności intelektualnej: technologie, media, komunikacja" obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej (ochrona utworów, wynalazków, wzornictwa przemysłowego czy znaków towarowych), prawa nieuczciwej konkurencji, a także regulacji dotyczących mediów, usług cyfrowych i komunikacji społecznej.

Zapraszamy zarówno absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej i prawa mediów jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i osobistych.

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 180 godzin lekcyjnych. Zajęcia w pierwszym semestrze odbywają się zdalnie, a w drugim semestrze stacjonarnie oraz zdalnie.

Organizatorem jest Katedra Prawa Własnosci Intelektualnej WPiA UJ (dawny Instytut Prawa Własności Intelektualnej) - największy polski ośrodek akademicki zajmujący się prawem własności intelektualnej.

Zapisy trwają od 6 maja 2024 r. do 15 września 2024 r. Koszt studiów to 4 200 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach semestralnych.

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display