Skip to main content

Zebrania katedry - informacja

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

W roku akademickim 2021/2022 Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ zebrania  będą organizowane w formule zdalnej, za pomocą Microsoft Teams. Jeśli w programie nie zostanie zaznaczone inaczej, spotkania będą rozpoczynać się o godz. 12:00.

Osoby zainteresowane udziałem w zebraniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Osoby, które prześlą zgłoszenie, będą otrzymywać zaproszenia do spotkań w MS Teams.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy skorzystać z aplikacji Microsoft Teams lub użyć jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Na stronie producenta aplikacji można znaleźć podstawowe informacje o MS Teams i funkcjach aplikacji. W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem zebrania-naukowe-KPWI@uj.edu.pl

Administratorem danych osobowych uczestników zebrania jest Uniwersytet Jagielloński (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków). Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w zebraniach naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadzanych w formule zdalnej. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w nim danych (imię, nazwisko, e-mail). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących w związku z tym prawach przedstawia pełna klauzula informacyjna.

Web Content Display Web Content Display

Schedule of meetings in the academic year 2018/2019

1 marca 2019 r. - prof. dr hab. Elżbieta Traple, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Jak RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych wpływają na odpowiedzialność cywilną?

 

8 marca 2019 r. – mgr Andrzej Hańderek, doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ

Naruszenie praw autorskich poprzez udostępnienie wyników wyszukiwania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE - spojrzenie z perspektywy operatora wyszukiwarki internetowej

 

22 marca 2019 r. – prof. Steven Wilf, University of Connecticut, School of Law w Hartford, USA

Are Trade Secrets Intellectual Property?

 

29 marca 2019 r. – dr hab. Adrian Niewęgłowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Reemisja a publiczne udostępnianie utworów w świetle orzecznictwa

 

5 kwietnia 2019 r. – prof. Agnes Lucas – Schloetter, Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy

European Copyright Contract Law

 

12 kwietnia 2019 r. - dr Piotr Niezgódka

Test trójstopniowy w prawie autorskim : o potrzebie i możliwości nowego podejścia

 

26 kwietnia 2019 r. - dr Piotr Wasilewski, Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Przeciętność odbiorcy, czyli o próbach obiektywizacji ochrony dóbr osobistych

 

10 maja 2019 r. – prof. Marshall Leaffer, Indiana University, Maurer School of Law, USA

The Ever Evolving Doctrine of Fair Use in U.S. Copyright Law

 

17 maja 2019 r. – prof. Shubha Ghosh, Crandall Melvin Professor of Law,  Director of Intellectual Property and Technology Commercialization Curricular Program;  Director of Syracuse Intellectual Property Law Institute (SIPLI), USA

Exhausting Intellectual Property Rights

 

24 maja 2019 r. -  dr Lavinia Brancusi, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

Substytucyjność produktów jako kryterium efektywnej konkurencji w prawie znaków towarowych

 

31 maja 2019 r. – dr Jakub Kępiński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Czy polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji potrzebuje zmiany ?

 

7 czerwca – prof. dr hab. Helena Żakowska – Henzler, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Licencja przymusowa w prawie patentowym – czy nowa rola starej instytucji?

 

14 czerwca – prof. Martin Senftleben, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia

Limiting Trademark Rights in the Age of Character Merchandising and Cultural Heritage Grabbing - Theoretical Background and Practical Solutions