Skip to main content

Academic meetings - information

An important  role in the academic life of the Institute ( now known as the Chair) is played by weekly open meetings, held every Friday. Friday meetings offer the chance for IP specialists from Poland and further afield to get together and discuss intellectual property rights.

All Friday meetings start at 12.00 (noon) in the Institute (ul. Józefa 19, room number 5) unless otherwise announced.

Lectures last 45 minutes and are followed by an open discussion.

 

 

Web Content Display Web Content Display

Schedule of meetings in the academic year 2018/2019

1 marca 2019 r. - prof. dr hab. Elżbieta Traple, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Jak RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych wpływają na odpowiedzialność cywilną?

 

8 marca 2019 r. – mgr Andrzej Hańderek, doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ

Naruszenie praw autorskich poprzez udostępnienie wyników wyszukiwania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE - spojrzenie z perspektywy operatora wyszukiwarki internetowej

 

22 marca 2019 r. – prof. Steven Wilf, University of Connecticut, School of Law w Hartford, USA

Are Trade Secrets Intellectual Property?

 

29 marca 2019 r. – dr hab. Adrian Niewęgłowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Reemisja a publiczne udostępnianie utworów w świetle orzecznictwa

 

5 kwietnia 2019 r. – prof. Agnes Lucas – Schloetter, Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy

European Copyright Contract Law

 

12 kwietnia 2019 r. - dr Piotr Niezgódka

Test trójstopniowy w prawie autorskim : o potrzebie i możliwości nowego podejścia

 

26 kwietnia 2019 r. - dr Piotr Wasilewski, Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Przeciętność odbiorcy, czyli o próbach obiektywizacji ochrony dóbr osobistych

 

10 maja 2019 r. – prof. Marshall Leaffer, Indiana University, Maurer School of Law, USA

The Ever Evolving Doctrine of Fair Use in U.S. Copyright Law

 

17 maja 2019 r. – prof. Shubha Ghosh, Crandall Melvin Professor of Law,  Director of Intellectual Property and Technology Commercialization Curricular Program;  Director of Syracuse Intellectual Property Law Institute (SIPLI), USA

Exhausting Intellectual Property Rights

 

24 maja 2019 r. -  dr Lavinia Brancusi, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

Substytucyjność produktów jako kryterium efektywnej konkurencji w prawie znaków towarowych

 

31 maja 2019 r. – dr Jakub Kępiński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Czy polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji potrzebuje zmiany ?

 

7 czerwca – prof. dr hab. Helena Żakowska – Henzler, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Licencja przymusowa w prawie patentowym – czy nowa rola starej instytucji?

 

14 czerwca – prof. Martin Senftleben, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia

Limiting Trademark Rights in the Age of Character Merchandising and Cultural Heritage Grabbing - Theoretical Background and Practical Solutions