Przejdź do głównej treści

Historia katedry

Z dniem 1 października 2012 r. Instytutu Prawa Własności Intelektualnej przeniesiony został z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na Wydział Prawa i Administracji UJ jako nowopowstała Katedra Prawa Własności Intelektualnej. Tym samym, Katedra Prawa Własności Intelektualnej jest nową formą działalności Instytutu, będącego od kilkudziesięciu lat największym w Polsce specjalistycznym ośrodkiem naukowym zajmującym się problematyką szeroko pojętego prawa własności intelektualnej oraz bezpośrednim następcą dorobku i tradycji tej właśnie jednostki naukowej.

 

Działalność Katedry polega przede wszytkim na prowadzeniu szeroko zakrojonych badań w sferze własności intelektualnej. Ponadto Katedra prowadzi działalność dydaktyczną, wydawniczą, opiniodawczą, legislacyjną oraz współpracuje naukowo z innymi jednostkami.

 

Już od przełomu XIX i XX wieku Uniwersytet Jagielloński zajmował wybitną pozycję w sferze badań problematyki ochrony własności intelektualnej, kiedy to swą pracę dydaktyczną i naukową rozpoczęli profesorowie F. Zoll (młodszy), St. L. Jaworski, S. Wróblewski, S. Gołąb. Szczególną rolą odegrał tu F. Zoll - współtwórca ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1924 r., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. oraz ustawy o prawie autorskim z 1926 roku, które w owych czasach uważano za jedne z najnowocześniejszych w Europie. Kontynuatorami dzieła F. Zolla byli prof. S. Grzybowski oraz prof. S. Ritterman. W latach sześćdziesiątych do tego grona dołączyli profesorowie A. Kopff, J. Serda i J. Szwaja