Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bohdan Widła

Specjalista z zakresu prawa autorskiego.

E-mail: b.widla@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2100-8506

Najważniejsze publikacje:

  • Prawa natury? : własność i podmiotowość prawna w antropocenie [w:] Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, pod red. K. Jasikowskiej i M. Pałasza, Kraków 2022
  • Komentarz do: art. 99[1]-99[6] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, pod red. R. Markiewicza, Warszawa 2021,
  • Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(148)/2020, s. 228-243,
  • Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, 2020
  • More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), s. 242-249
  • Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, s. 104-111
  • Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, s. 51-93
  • Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, s. 37-66 (wspólnie z W. Jarosińskim)

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).