Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bohdan Widła

Specjalista z zakresu prawa autorskiego.

E-mail: b.widla@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2100-8506

Monografie:

 • Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, Warszawa 2020

Rozdziały w monografiach:

 • No More Convergence? Copyright Protection of Application Programming Interfaces in the USA and the EU [w:] Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy, red. P. Mezei, H. Travis, A. Pogácsás, Leiden 2024, s. 373-392
 • Cytat programu komputerowego [w:] In varietate concordia : księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, pod red. E. Całki, A. Jakubeckiego, M. Nazara, A. Niewęgłowskiego, R. Poździka, Warszawa 2022, s. 767-774
 • Prawa natury? : własność i podmiotowość prawna w antropocenie [w:] Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, pod red. K. Jasikowskiej i M. Pałasza, Kraków 2022, s. 513-539
 • Kilka uwag o roli biegłego w prawnoautorskich sporach dotyczących oprogramowania komputerowego [w:] Wokół kryminalistyki : nauka i praktyka : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, pod red. D. Zienkiewicz, Toruń 2021, s. 449-460
 • Komentarz do art. 99[1]-99[6] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, pod red. R. Markiewicza, Warszawa 2021, s. 2091-2125

Wybrane artykuły:

 • Framing Texts and Images: Critical and Posthumous Editions in the Digital Single Market, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 9/2023, s. 1359-1380 (wspólnie z C. Sappą)
 • Circular economy versus copyright protection of computer programs in the EU: challenges and lessons from the CJEU’s judgment in Top System, Journal of Intellectual Property Law & Practice 5/2023, s. 353-359
 • Programy komputerowe jako przedmiot eksploracji tekstów i danych w kontekście dyrektywy 2019/790, Europejski Przegląd Sądowy nr 3(210)/2023, s.11-16
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(156)/2022, s. 126-147 (wspólnie z P. Litwińskim)
 • Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(148)/2020, s. 228-243,
 • More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), s. 242-249
 • Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, s. 104-111
 • Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, s. 51-93
 • Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, s. 37-66 (wspólnie z W. Jarosińskim)

Teksty popularyzatorskie:

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).