Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dariusz Kasprzycki

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych obszarach prawa konsumenckiego.

Był kierownikiem wielu programów badawczych i edukacyjnych w zakresu własności intelektualnej i prawa konsumenckiego, takich jak: "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", "PILA - La Red de Propriedad Intelectual en Latin America " i innych. Od lat sprawuje również opiekę nad współpracą z Uniwersytetu z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dr Dariusz Kasprzycki jest współorganizatorem powstania i współautorem koncepcji programowej nowego kierunku licencjackiego "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów".

E-mail: dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6397-1750

Najważniejsze publikacje:

 • Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

 • Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

 • Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, s. 76-81;

 • Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

 • Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, s. 211-227;

 • Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, s. 70-86;

 • The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 139-152;

 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (współaut., J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

 • Agresywne praktyki rynkowe (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, s. 227-233

 • Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  s. 145-157;

 • Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 166-193.

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).