Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Markiewicz

Specjalista z zakresu prawa autorskiego oraz dóbr osobistych.

E-mail: michal.markiewicz@uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

  • Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018
  • Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015
  • Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 123
  • Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013
  • Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).