Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową (zakończoną egzaminem sędziowskim) oraz adwokacką; mediator w postepowaniach sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej; wpisana na listę arbitrów domenowych sądu przy Krajowej Izbie Gospodarczej; arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDzN w latach 2014 -2024. Pracuje w Katedrze (dawnym Instytucie) Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. M.in. członek zespołu Rzecznika Prawa i Wartości Akademickich UJ, rzecznik dyscyplinarny UJ ds. studentów i doktorantów; członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law- obecnie Max Planck Institute for Innovation and Competition). Autorka monografii „Ochrona baz danych” oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów: dla dobra osób z dysfunkcjami, w działalności bibliotek, instytucji edukacyjnych, cytatu), utworów osieroconych, audiodeskrypcji, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz problematyki plagiatu i autoplagiatu. Współautorka komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer, wyd. I, 2014/2015) oraz współautorka: Ustawy autorskie. Komentarz (praca zbiorowa, red. R. Markiewicz, 2021).

E-mail: sybilla.stanislawska-kloc@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4010-1917

Najważniejsze publikacje:

  • Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);
  • Procedury i zasady rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej; Porozumienie w Sprawie Zasad i Procedur Rozstrzygania Sporów [w:] Własność Intelektualna w światowej Organizacji Handlu (WTO) pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);
  • Przedmiot prawa autorskiego [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);
  • Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002),
  • Ochrona baz danych (praca doktorska, 2002),
  • Utwory “osierocone”, ZN UJ PIPWI 2007, s. 100, s. 453-476,
  • Digital libraries - new possibilities and new limitations in the electronic environment. Remarks from the perspective of Polish copyright law. (w: ) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law. Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008: Wolters Kluwer International , s. 117 - 152 (współaut. B. Jewula);
  • Prawo autorskie i działalność bibliotek (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.). (współ. B. Jewuła) - ZN UJ PzPWI 2008, z. 102, s. 117- 140.
  • The moral rights of the author "All Quiet on the Eastern Front"? (a Polish perspective) (w:) Research handbook on intellectual property and moral rights, red. Y. Gendreau, Edward Elgar Publishing 2023, s. 15-47

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).