Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opinie i analizy

Katedra uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych, a także w przygotowywaniu opinii i ekspertyz prawnych m.in. na zlecenie sądów, prokuratury, Sejmu, Senatu, Urzędu Rady Ministrów, Rady Legislacyjnej, ministerstw, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szkół wyższych, przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych.

Pliki do pobrania
pdf
Opinia w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi [2017]
pdf
Konsultacje publiczne dotyczące wdrożenia najnowszych dyrektyw UE w zakresie prawa autorskiego [2020]
pdf
Konsultacje publiczne dotyczące projektu wdrożenia dyrektyw CDSM i SATCAB II [2022]
pdf
Konsultacje publiczne projektu założeń ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych [2024]
pdf
Konsultacje publiczne dotyczące projektu wdrożenia dyrektyw CDSM i SATCAB II [2024]