Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pan-European Seal Programme

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Jego podstawowym celem jest umożliwienie najlepszym studentom wybranych uniwersytetów odbycia stażu zawodowego w ww. instytucjach, co powinno przełożyć się na poprawę ich pozycji zawodowej  na wymagającym rynku pracy. Staż trwa ok. jednego roku. W poprzednich edycjach, począwszy od września 2015 r., uczestnik otrzymywał stypendium w wysokości 1000 € miesięcznie.

Logotypy EUIPO, Pan-European Seal PTP oraz EPO

Pan-European Seal Programme 2022-23 edition

Please kindly find below the main timeline for the 2022-2023 traineeship both at the EUIPO and the EPO:

PES Programme Timeline

1-24 February: Deadline for students to send their applications to the University coordinators (both for EUIPO and EPO)

28 February: shortlisting of the candidates by the University

1-15 March: Deadline for the students to submit online application to the EPO

1-31 March: Deadline for students to submit online application to the EUIPO

June: Selected candidates receiving the offers for the traineeship

July: Communication of selection results to universities (EUIPO)

September: Communication of selection results to universities (EPO)

Mid-September: Traineeship starting date (both EUIPO and EPO)

For the internal shortlisting process candidates are supposed to submit the following documents (in English)

  • CV in word format.
  • Motivation letter
  • Degree/Master diploma or proof of conclusion, indicating the final grade. This can be replaced by a provisional declaration, until final diploma is issued.
  • An English knowledge certificate (at least level B1). The higher English skills are of advantage. Alternatively a similar certificate for other working languages at EUIPO or EPO is accepted.

The required documents should be submitted to IP Chair office, namely: Iryna Fesiuk and to dr Dariusz Kasprzycki  preferably via mail before February 24th, 2022 at the latest.

Please note that only applications of candidates included in the shortlists of candidates approved by IP Law Chair will be considered by EUIPO and EPO!

After being shortlisted candidates will receive further instructions. Should you require any further information, please visit the websites below or contact Iryna Fesiuk.

Applications for the traineeship need to be submitted via the EPO and EUIPO’s websites:

EPO:

EUIPO: