Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt badawczy „Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według dyrektyw UE”

W lipcu 2020 r. w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła się realizacja projektu badawczego NCN pt. „Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według dyrektyw UE” kierowanego przez Prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza (nr projektu badawczego: 2019/35/B/HS5/03671, konkurs Opus 18).

Celem projektu badawczego jest analiza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/790 z 17.04.2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.

Zakres prac badawczych prowadzonych w ramach tego zespołu obejmuje m.in. naukową i krytyczną analiza przepisów dyrektywy 2019/790, propozycje i wskazówki dla ustawodawcy krajowego w zakresie implementacji przepisów dyrektywy 2019/790, a także na późniejszym etapie ocenę rozwiązań prawnych przyjętych w prawie krajowym jako implementacja dyrektywy 2019/790.

W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy naukowi Katedry: dr Nicholas Ghazal, dr Michał Markiewicz, prof. dr hab. Ryszard Markiewicz (kierownik projektu), prof. dr hab. Andrzej Matlak, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, dr Sybilla Stanisławska-Kloc, dr Tomasz Targosz, dr hab. Michał Wyrwiński (sekretarz projektu), dr Bohdan Widła oraz stypendysta Mateusz Kupiec.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron