Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Wasilewski

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa nowych technologii (TMT). Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2005-2006 Koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska.

E-mail: piotr.wasilewski@uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

 • Cywilnoprawne aspekty obrotu internetowego na przykładzie umów licencyjnych typu open content, ZN IPWI nr 97/2007;
 • Licencjodawca wolnych licencji w rzeczywistości zbiorowego zarządu, PPH, nr specjalny 13/2007;
 • Umowy licencyjne typu open content, jako przykład umów web-wrap, e-Biuletyn CBKE nr 3/2007 oraz Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek nr 8 do Monitora Prawniczego nr 16/2008;
 • Wydawca, czyli kto?, ZN IPWI, nr jubileuszowy 100/2007;
 • Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., II KKN 341/99 (materiały pokonferencyjne, Kraków 2006 r.),
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 334/2005 (PiP nr  6/2007);
 • Umowy licencyjne typu open content – nowa forma ochrony praw autorskich w sieci, Prawo Nowych Technologii nr 1/2008;
 • Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie” (współautor Grzegorz Pacek), PPH nr 7/2008;
 • Open content licenses as an example of web-wrap contracting [w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Warszawa 2008;
 • Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008;
 • Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012;
 • „Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2014, nr 2;
 • Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2014, z. 123

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.