Przejdź do głównej treści

Struktura i pracownicy

Wewnętrzną strukturę Katedry tworzą Zakłady zajmujące się określonymi obszarami tematycznymi z rozległej płaszczyzny własności intelektualnej.

Bardzo istotną rolę odgrywa również Biblioteka (dawniej Biblioteka Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, obecnie Sekcja Prawa Własności Intelektualnej Wydziałowej Biblioteki Prawniczej). Ponadto, w zależności od potrzeb powoływane są zespoły, które opracowują konkretne tematy badawcze.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Matlak.