Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joint Master's Degree Program in Intellectual Property and New Technologies

Szczegóły dotyczące kierunku

Studia magisterskie 2- stopnia prowadzone w języku obcym (j. angielskim), 3-semestralne

 • 1 -semestr: program w całości realizowany w formie zdalnego nauczania (e-learning)
 • 2- semestr – zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym
 • 3- semestr: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej

Application

We have collected answers to the frequently asked questions about the enrolment process.

Program studiów

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w tym następujące kursy:

 • Patent Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-301 Patents) *
 • Trade mark law and allied rights (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) *
 • Copyright Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-201 Copyright and Related Rights) *
 • Introduction to EU Law*
 • New technologies, Ethical, Social and Legal perspective*
 • New technologies and patents
 • Copyright in the digital age
 • Commercial communication
 • English in IP matters
 • Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
 • Digital content
 • Privacy and personal rights on the Internet
 • ISPs liability
 • Protection and licensing of software, data bases and computer games
 • Infringements of IPRs in the field of new technologies
 • Jurisdiction and choice of law on the Internet
 • IP overlaps
 • Future law for next technologies
 • New technologies, Patents and Human Rights
 • Protection of Big Data

* kurs realizowany w formie-learningu

Język

angielski

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Stany Zjednoczone), ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies oraz w sekretariacie (ip@uj.edu.pl)