Przejdź do głównej treści

Zebrania katedry - informacja

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

W roku akademickim 2021/2022 Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ zebrania  będą organizowane w formule zdalnej, za pomocą Microsoft Teams. Jeśli w programie nie zostanie zaznaczone inaczej, spotkania będą rozpoczynać się o godz. 12:00.

Osoby zainteresowane udziałem w zebraniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Osoby, które prześlą zgłoszenie, będą otrzymywać zaproszenia do spotkań w MS Teams.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy skorzystać z aplikacji Microsoft Teams lub użyć jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Na stronie producenta aplikacji można znaleźć podstawowe informacje o MS Teams i funkcjach aplikacji. W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem zebrania-naukowe-KPWI@uj.edu.pl

Administratorem danych osobowych uczestników zebrania jest Uniwersytet Jagielloński (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków). Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w zebraniach naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadzanych w formule zdalnej. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w nim danych (imię, nazwisko, e-mail). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących w związku z tym prawach przedstawia pełna klauzula informacyjna dostępna jest tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2021/2022

Zebrania w semestrze zimowym

22 października 2021 r. - dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Wpływ rozwoju technologii mind uploading i brain-computer interface na prawo cywilne

5 listopada 2021 r. - dr hab. prof. UKSW, Marek Świerczyński (WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz dr Remigijus Jokubauskas (Mykolas Romeris University, Litwa)
Council of Europe guidelines concerning use of new technologies in the courts

19 listopada 2021 r. - dr Tomasz Targosz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Jak implementować art. 17 CDSM?

3 grudnia 2021 r. - dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Umowa opcji w produkcji utworu audiowizualnego na przykładzie praw do scenariusza

17 grudnia 2021 r. - dr hab. Helena Żakowska–Henzler, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Patenty na wynalazki dotyczące elementów ciała ludzkiego a prawa człowieka

14 stycznia 2022 r. - dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Głos prawa autorskiego w sprawie pojęcia działalność literacka lub artystyczna z ustawy o ochronie danych osobowych

28 stycznia 2022 r. - mgr Rafał Skibicki (doktorant, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego)
Filtracja treści jako element ochrony praw autorskich przechowywanych w Internecie w ramach hostingu