Przejdź do głównej treści

Otwarte zebrania naukowe

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

W roku akademickim 2022/2023 zebrania Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ będą organizowane w formule zdalnej, za pomocą Microsoft Teams. Jeśli w programie nie zostanie zaznaczone inaczej, spotkania będą rozpoczynać się o godz. 12:00. Osoby zainteresowane udziałem w zebraniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Osoby, które prześlą zgłoszenie, będą otrzymywać zaproszenia do spotkań w MS Teams.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy skorzystać z aplikacji Microsoft Teams lub użyć jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Na stronie producenta aplikacji można znaleźć podstawowe informacje o MS Teams i funkcjach aplikacji. W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem zebrania-naukowe-KPWI@uj.edu.pl

Administratorem danych osobowych uczestników zebrania jest Uniwersytet Jagielloński (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków). Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w zebraniach naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadzanych w formule zdalnej. Podstawą przetwarzania danych (imię, nazwisko, e-mail) jest uzasadniony interes w organizacji zebrań w formule zdalnej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących w związku z tym prawach przedstawia pełna klauzula informacyjna.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2022/2023

Zebrania w semestrze zimowym

14 października 2022 r. - dr Ewa Laskowska-Litak (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytet Jagielloński)

W poszukiwaniu pojęcia utworu

28 października 2022 r. - dr hab. Wojciech Machała (WPiA Uniwersytet Warszawski)
Nie tylko "Kaczka dziwaczka" - zapomniane pisma prawnicze Jana Brzechwy

4 listopada 2022 r. - dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Ubezpieczenie Intellectual Property

18 listopada 2022 r. - dr hab. Joanna Sitko, prof. PL (Politechnika Lubelska)
Przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w świetle orzecznictwa unijnego i krajowego

2 grudnia 2022 r. - dr Konrad Gliściński (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Secured Digital Lending w prawie europejskim - wstępne wyniki z badania prowadzonego przez Centrum Cyfrowe w ramach Knowledge Rights 21 (KR21) Programme

16 grudnia 2022 r. - prof. Estelle Derclaye (Faculty of Social Sciences, Law School University of Nottingham, UK) - wykład wyjątkowo o godz. 13:00
The database sui generis rights: past and future

13 stycznia 2023 r. - prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich UE a koncepcja tożsamości konstytucyjnej

20 stycznia 2023 r. - dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk)
Środki ochrony praw własności przemysłowej

27 stycznia 2023 r. - dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ (Katedra Prawa Karnego WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Przepisy karne w nowym prawie własności przemysłowej