Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2022/2023

Zebrania w semestrze zimowym

14 października 2022 r. - dr Ewa Laskowska-Litak (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytet Jagielloński)

W poszukiwaniu pojęcia utworu

28 października 2022 r. - dr hab. Wojciech Machała (WPiA Uniwersytet Warszawski)
Nie tylko "Kaczka dziwaczka" - zapomniane pisma prawnicze Jana Brzechwy

4 listopada 2022 r. - dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Ubezpieczenie Intellectual Property

18 listopada 2022 r. - dr hab. Joanna Sitko, prof. PL (Politechnika Lubelska)
Przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w świetle orzecznictwa unijnego i krajowego

2 grudnia 2022 r. - dr Konrad Gliściński (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Secured Digital Lending w prawie europejskim - wstępne wyniki z badania prowadzonego przez Centrum Cyfrowe w ramach Knowledge Rights 21 (KR21) Programme

16 grudnia 2022 r. - prof. Estelle Derclaye (Faculty of Social Sciences, Law School University of Nottingham, UK) - wykład wyjątkowo o godz. 13:00
The database sui generis rights: past and future

13 stycznia 2023 r. - prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich UE a koncepcja tożsamości konstytucyjnej

20 stycznia 2023 r. - dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk)
Środki ochrony praw własności przemysłowej

27 stycznia 2023 r. - dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ (Katedra Prawa Karnego WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Przepisy karne w nowym prawie własności przemysłowej

Zebrania w semestrze letnim

10 marca 2023 r. - dr Viktoria Kraetzig (Goethe University, Frankfurt am Main)
Copyright as Censorship Law
zebranie w formule hybrydowej

24 marca 2023 r. - dr Damian Flisak
Tworzenie maszynowe - millenijny problem prawa autorskiego
zebranie w formule hybrydowej

31 marca 2023 r. - dr Bohdan Widła (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ)
Kto może naprawiać sprzęt elektroniczny? Uwagi na gruncie projektowanego Aktu w sprawie danych (Data Act)
zebranie w formule hybrydowej

14 kwietnia 2023 r. - mgr Ewa Radomska (doktorantka WPiA UJ)
Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego
zebranie w formule hybrydowej

28 kwietnia 2023 r. - prof. Lior Zemer (Reichman University, Harry Radzyner Law School)
Art and Copyright in Ghettos and Concentration Camps: A Manifesto of Third-Generation Holocaust Survivors
zebranie w formule hybrydowej

2 czerwca 2023 r. - dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (Zakład Prawa Europejskiego WPiA UAM)
Naruszenia prawa własności intelektualnej w metawersum – w poszukiwaniu prawa właściwego
zebranie w formule on-line

16 czerwca 2023 r.prof. Ilanah Simon Fhima (Professor of Intellectual Property Law; Co-director, Institute of Brand and Innovation Law, University College London, Laws Faculty)
3D Shape Marks – a 360 Degree Analysis
zebranie w formule on-line


Zaplanowane na 12 maja 2023 wystąpienie dr Joanny Wiszniewskiej (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ) pt. Influencer marketing - nowy problem czy kolejna odsłona starego? odbędzie się w późniejszym terminie