Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1978

R. Markiewicz, Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, s. 5-135.

W. Stolarska, Model badania efektywności licencji, s. 5-103.

Z. Bidziński, J. Serda, Ochrona praw autorskich w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, s. 9-40;

J. Barta, Plagiat muzyczny, s. 41-71; J. Serda, Droit moral po śmierci twórcy, s. 71-136;

G. Ćmikiewicz, Konstrukcja prawna konkursów o stworzenie dzieła w rozumieniu prawa autorskiego, s. 137-154.

J. Szwaja, Z problemów ochrony wynalazków (wprowadzenie), s. 7-16; J. Wyrozumski, Zagadnienie początków prawnej ochrony wynalazku w Polsce, s. 17-34; J. Waluszewski, Prawo do patentu, s. 35-66; R. Skubisz, Problem zgłoszeń z równym pierwszeństwem, s. 67-82; W. Tabor, Podstawy ustalania wysokości wynagrodzenia twórcy pracowniczego projektu wynalazczego, s. 83-112; E. Nowińska, Materialnoprawne przesłanki wywłaszczenia patentu w prawie polskim, s. 113-129.