Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1982

A. Rawska-Koczanowska, Postawy pracowników naukowych wobec wynalazczości, s. 9-21;

K. Studnicki, Rozrachunek gospodarczy wynalazczości pracowniczej w szkołach wyższych (na przykładzie jednej uczelni krakowskiego środowiska naukowego), s. 23-32;

W. Tabor, Z problematyki wynagradzania za projekty wynalazcze dokonywane w szkołach wyższych, s. 33-46;

Z. Taczanowska, Wykorzystanie umownych form powiązań innowacyjnych szkół wyższych z przemysłem, s. 47-66;

M. du Vall, Nagrody dla osób uczestniczących we wprowadzaniu do produkcji osiągnięć postępu naukowo-technicznego, s. 67-82;

M. Wolnik, Niektóre aspekty wdrażania projektów wynalazczych szkół wyższych, s. 83-95.

M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków drogowych, s. 9-44;

M. Kępiński, Zakazy rejestracji mylących znaków towarowych, s. 45-64;

R. Skubisz, Zakaz podwójnego opatentowania w ustawie o wynalazczości na tle prawnoporównawczym, s. 65-88;

G. Ćmikiewicz, Zawieranie umów z zakresu prawa wynalazczego w drodze postępowania przetargowego, s. 89-107.

E. Nowińska, Wywłaszczenie patentu w prawie polskim, s. 8-123.

W. Popiołek, Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, s. 5-154.