Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1984

E. Traple, T. Trafas, Korzystanie z dokumentów pierwotnych w działalności dokumentacyjnej i informacyjnej (analiza i oceny na gruncie prawa autorskiego), s. 13-54;

J. Barta, Korzystanie z technik reprograficznych w świetle przepisów prawa autorskiego, s. 55-113

B. Gawlik, Ochrona pochodnych źródeł informacji na gruncie prawa autorskiego, s. 115-149.

I. Dobosz, Dzieło choreograficzne jako przedmiot prawa autorskiego, s. 9-40;

A. Wojciechowska, Granice swobody interpretacji w twórczości zależnej. (Rozważania z pogranicza estetyki i prawa), s. 43-55;

T. Trafas, Charakter świadczeń artystów wykonawców a możliwości ich prawnej ochrony, s. 57-73;

Z. Bidziński, J. Serda, Orzecznictwo sądowe z zakresu prawa autorskiego za lata 1978-1980, s. 75-97.

K. Knap, Predmiet i subjekt awtorskowo prawa w czechosłowackom zakonodatelstwie, s. 13-34;

I. Henneberg, Objet et sujets du droit d'auteur en Republique Socjaliste Federative de Yougoslavie, s. 35-44;

H. Püschel, Deutsche Demokratische Republik gegenstand des Urheberrechtsschutzes und Inhaber des Urheberrechts, s. 45-77;

J. Serda, L'objet et le sujet du droit d'auteur dans la legislation polonaise, s. 79-102;

Y. Eminescu, Sujets et objets du droit d'auteur en Roumanie, s. 103-120;

A. Vida, L'objet et le sujet du droit d'auteur en Hongrie, s. 121-144;

E. P. Gawriłow, Objekty i subjekty sowietskowo awtorskowo prawa, s. 145-163.