Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1991

A. Kopff, Kilka uwag o niektórych kierunkach nowelizacji prawa autorskiego, s. 11-22;
R. Markiewicz, J. Barta, Programy komputerowe w projekcie polskiego prawa autorskiego, s. 23-41;
E. Nowińska, Podmioty prawa autorskiego, s. 43-57;
J. Błeszyński, Pojęcie dzieła współautorskiego (perspektywy de lege ferenda), s. 59-88;
T. Trafas, Utwór audiowizualny - nowe propozycje statusu prawnego, s. 89-103;
E. Traple, Prawo wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu jako nowe, oddzielne uprawnienie w projekcie ustawy o prawie autorskim, s. 105-122;
T. Grzeszak, Uwagi dotyczące planowanej regulacji droit de suite w prawie polskim, s. 123-135;
B. Nawrocki, Pojęcie "publikacji utworu" w prawie autorskim (z uwzględnieniem projektu nowej polskiej ustawy o prawie autorskim w wersji z grudnia 1989 r.), s. 137-158;
J. Serda, Ochrona majątkowych praw autorskich w projekcie polskiej ustawy o prawie autorskim na tle innych uregulowań, s. 159-173.