Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1996

M. Rehbinder, Multimedia a autorskie prawa osobiste, s. 9-17;
J. Barta, R. Markiewicz, Widowisko sportowe a prawo autorskie, s. 19-35;
T. Grzeszak, Autorskie prawa majątkowe wydawcy dzieła zbiorowego a prawa jego twórców, s. 37-52;
A. Wojciechowska, Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., s. 53-74;
J. Maciąg, Prawo autorskie a użytek szkolny, s. 75-96;
P. Podrecki, środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji, s. 97-120;
E. Traple, Oddziaływanie przepisów gwarantujących wolność konkurencji na wykonywanie majątkowych praw autorskich. Uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 kwietnia 1995 roku w sprawie "Magill", s. 121-136;
R. Tomczyk, Skuteczność walki z piractwem w Polsce na tle praktyki organów wymiaru sprawiedliwości, s. 137-158.