Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2002

A. Matlak, Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, ss. 428.

J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, s. 11-31;
I. Dobosz, Przesłanki istnienia dzieła choreograficznego, s. 33-39;
D. Kasprzycki, Prawo konkurencji a zasady rejestracji adresów internetowych, s. 41-56;
D. Kot, Zawarcie umowy za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (Uwagi na tle projektowanych zmian Kodeksu cywilnego) , s. 57-103;
A. Matlak, Ujednolicanie treści prawa autorskiego w ramach Unii Europejskiej, s. 105-142;
I. B. Mika, Zakaz sponsorowania napojów alkoholowych, s. 143-155;
E. Nowińska, M. du Vall, Ochrona wynalazku przed datą udzielenia patentu, s. 157-172;
P. Podrecki, E. Traple, Wybrane prawne aspekty tzw. Formatów telewizyjnych, s. 173-193;
S. Stanisławska-Kloc, Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, s. 195-223;
J. Szwaja, Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie - Prawo własności przemysłowej, s. 225-237;
R. Tomczyk, Zagadnienia proceduralne w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i egzekucji, s. 239-269;
A. Wojciechowska, Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy z 13 paśdziernika 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, s. 271-284;
E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy, s. 285-298;
M. Słomski, Wspomnienie o Profesorze Stefanie Grzybowskim, s. 299-308;

E. Wojcieszko-Głuszko: Ochrona prawna know-how, ss. 195;

S. Sybilla Stanisławska-Kloc: Ochrona baz danych, ss. 391.