Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2022

Andrzej Matlak, 50 lat Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 5

Jan Błeszyński, Plagiat – pojęcie, charakter prawny, roszczenia, s. 12

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Patent na drugie i dalsze zastosowania medyczne. Zachęta czy rozczarowanie?, s. 34

Marek Świerczyński, Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia praw własności intelektualnej w świetle wytycznych Kioto, s. 53

Adrian Niewęgłowski, Roszczenia dotyczące przedmiotów związanych z naruszeniem prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane, s. 72

Ewa Laskowska-Litak, Utwór czy utwory? Zasada jedności utworu a utwory hybrydowe, s. 82

Beata Jewuła, Biblioteka cyfrowa – od biblioteki tradycyjnej do...?, s. 113