Przejdź do głównej treści

Ważniejsze projekty realizowane/zrealizowane przez Katedrę:

1. Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych

Celem projektu jest zapewnienie prawodłowego wdrożenia acquis communautaire w sferze ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Projekt otrzymał wsparcie Norweskiego Funduszu Finansowego

2. Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Celem projektu jest zwiększanie świadomości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie korzyści związanych z ochroną i komercjalizacją własnośći intelektualnej. Projekt realizowany jest w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 "Zarządzanie własnością intelektualną - konkurs otwarty dla IOB".

3. PILA - Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica

El objetivo de PILA es crear una plataforma de aprendizaje para intercambiar prácticas de gestión de la propiedad intelectual e industrial (PI) en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica.

4. IP-UniLink

IP-UniLink is a project co-financed by the European Commission’s Erasmus Mundus Programme, under Action 4 ‘Enhancing Attractiveness’. The main aim of the project is to promote EU Intellectual Property (IP) management practices to facilitate RTD linkages with BRIC (Brazil, Russia, India, China) countries and university-industry links. The project centres on the extreme importance of BRIC countries as emerging strategic partners and associates for Europe

5. Mercury - Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education

MERCURY is a Tempus IV Joint European Project within the eligible period from January 15, 2009 - January 14, 2012. Joint European Projects aim to increase cooperation and network-building between actors in higher education in EU Member States and partner countries, and help the higher education sector propagate its knowledge outside academic institutions.

6. OHIM Universities Network

7. IPR-Helpdesk

8. Net-FinTex

9. Projekt badawczy Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według dyrektyw UE