Przejdź do głównej treści

Ważniejsze projekty realizowane/zrealizowane przez Katedrę:

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:

 1. Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE (2019/35/B/HS5/03671, konkurs OPUS 18)
 2. Naruszenie patentu na tle prawnoporównawczym (2013/11/B/HS5/03700, konkurs OPUS 3)
 3. Estetyka a konstrukcja utworu w prawie autorskim (2016/23/D/HS5/01792 , konkurs SONATA 12)
 4. Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego (2012/05/N/HS5/01633, konkurs PRELUDIUM 3)
 5. Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim (2012/05/N/HS5/01628, konkurs PRELUDIUM 3)

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

 1. Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

  Celem projektu było zwiększanie świadomości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie korzyści związanych z ochroną i komercjalizacją własnośći intelektualnej. Projekt realizowany jest w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 "Zarządzanie własnością intelektualną - konkurs otwarty dla IOB".
   
 2. IP-UniLink

  IP-UniLink was a project co-financed by the European Commission’s Erasmus Mundus Programme, under Action 4 ‘Enhancing Attractiveness’. The main aim of the project is to promote EU Intellectual Property (IP) management practices to facilitate RTD linkages with BRIC (Brazil, Russia, India, China) countries and university-industry links. The project centres on the extreme importance of BRIC countries as emerging strategic partners and associates for Europe

Projekty finansowane ze środków Norweskiego Funduszu Finansowego:

 1. Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych

  Celem projektu było zapewnienie prawidłowego  wdrożenia acquis communautaire w sferze ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Pozostałe projekty:

 1. PILA - Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica
 2. Mercury - Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education (a Tempus IV Joint European Project within the eligible period from January 15, 2009 - January 14, 2012)
 3. IPR-Helpdesk
 4. Net-FinTex