Przejdź do głównej treści

Publikacje


Adam Szymon Tułecki, "Zakres ochrony "słabych" znaków towarowych w świetle oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd", 2012 r.

Anna Piechota, "Private enforcement of EU competition law: recent developments, problems and prospects", 2011 r.

Daniel Zatorski, "The tragedy of the Anticommons in Biotechnology", 2011 r.

Ewa Molenda, "Prawne aspekty Cloud Computing", 2012 r.

Mateusz Węc, Wybrane problemy autorskoprawne strumieniowania utworów, 2017 r.

Piotr Semeniuk, "Wina i strona podmiotowa w prawie konkurencji", 2012 r.

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” wydawane jest przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (aktualnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Stanowi ono kontynuację serii „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

więcej o

Opinia w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Opinia w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
pdf
Adam Szymon Tułecki, "Zakres ochrony "słabych" znaków towarowych w świetle oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd", 2012 r.
pdf
Anna Piechota, "Private enforcement of EU competition law: recent developments, problems and prospects", 2011 r.
pdf
Daniel Zatorski, "The tragedy of the Anticommons in Biotechnology", 2011 r.
pdf
Ewa Molenda, "Prawne aspekty Cloud Computing", 2012 r.
pdf
Mateusz Węc, "Wybrane problemy autorskoprawne strumieniowania utworów", 2017 r.
pdf
Piotr Semeniuk, "Wina i strona podmiotowa w prawie konkurencji", 2012 r.