Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ (dawniej Instytut Prawa Własności Intelektualnej) istnieje od 1972 r. i jest największym w Polsce ośrodkiem naukowym specjalizującym się w prawie własności intelektualnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania

Trwa konferencja organizowana przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP.

W programie konferencji są wystąpienia pracowników naszej Katedry:
  • Znaki towarowe a metaverse (dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska)
  • Handel NFT i web 3.0 a prawna ochrona nabywców – czy prawo winno chronić przed nowymi technologiami? (dr Zbigniew Pinkalski)
  • 25 lat Dyrektywy 96/9 o ochronie baz danych - czas na uchylenie polskiej ustawy o ochronie baz danych? (dr Sybilla Stanisławska-Kloc)