Przejdź do głównej treści

Struktura i pracownicy

Wewnętrzną strukturę Katedry tworzą Zakłady zajmujące się określonymi obszarami tematycznymi z rozległej płaszczyzny własności intelektualnej.

Bardzo istotną rolę odgrywa również Biblioteka (dawniej Biblioteka Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, obecnie Sekcja Prawa Własności Intelektualnej Wydziałowej Biblioteki Prawniczej). Ponadto, w zależności od potrzeb powoływane są zespoły, które opracowują konkretne tematy badawcze.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Matlak.

prof. dr hab. Andrzej Matlak

Kierownik Katedry

Profesor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Redaktor naczelny czasopisma "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącej kontynuację "Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej"), członek ALAI Polska.

E-mail: a.matlak@uj.edu.pl
 

więcej o prof. dr hab. Andrzej Matlak

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Profesor zwyczajny, członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego".

E-mail: ryszard.markiewicz@uj.edu.pl
 

więcej o prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

dr hab. Ewa Laskowska-Litak, LL.M.

Specjalistka w zakresie prawa autorskiego, prawa Internetu i europejskiego prawa własności intelektualnej.

E-mail: ewa.laskowska@uj.edu.pl
 

więcej o dr hab. Ewa Laskowska-Litak, LL.M.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Współpracuje z "Kwartalnikiem Prawa Prywatnego".

E-mail: sybilla.stanislawska-kloc@uj.edu.pl
 

więcej o dr Sybilla Stanisławska-Kloc

dr Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów i reklamy, nowych technologiach, prawie farmaceutycznym, a także w prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know–how. Radca prawny.

E-mail: zbigniew.pinkalski@uj.edu.pl

więcej o dr Zbigniew Pinkalski

dr Nicholas Ghazal

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

E-mail: nicholas.ghazal@uj.edu.pl
 

więcej o dr Nicholas Ghazal

dr Michał Markiewicz

Specjalista z zakresu prawa autorskiego oraz dóbr osobistych.

E-mail: michal.markiewicz@uj.edu.pl
 

więcej o dr Michał Markiewicz

dr Bohdan Widła

Specjalista z zakresu prawa autorskiego.

E-mail: b.widla@uj.edu.pl
 

więcej o dr Bohdan Widła

dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Kierownik Zakładu

Specjalista z zakresu prawa wynalazczego, znaków towarowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych.

E-mail: e.wojcieszko-gluszko@uj.edu.pl

więcej o dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ

Specjalizuje się w prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawa Internetu i nowych technologii oraz zarządzania własnością intelektualną na uczelniach. Prowadzi gościnne wykłady za zagranicznych uniwersytetach (Drezno, Szanghaj, Turyn).

Jest stypendystką The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Columbia University, Nowy Jork, 2002) oraz Instytutu Maxa Plancka (Monachium, 2017); członkiem stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, organizacji naukowych: EIPTN, ALAI, peer-reviewer w międzynardowym czasopiśmie GRUR International.

W 2023 r. rozpoczęła pełnienie funkcji przewodniczącej European Policy for Intellectual Property.

E-mail: j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

więcej o dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ

dr Dariusz Kasprzycki

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych obszarach prawa konsumenckiego. Był kierownikiem wielu programów badawczych i edukacyjnych w zakresu własności intelektualnej i prawa konsumenckiego, takich jak: "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", "PILA - La Red de Propriedad Intelectual en Latin America " i innych. Od lat sprawuje również opiekę nad współpracą z Uniwersytetu z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

E-mail: dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

więcej o dr Dariusz Kasprzycki

dr Joanna Marcinkowska

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa UE.

E-mail: j.marcinkowska@uj.edu.pl

więcej o dr Joanna Marcinkowska

dr Joanna Wiszniewska

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa farmaceutycznego, żywnościowego i prawa reklamy.

E-mail: joanna.wiszniewska@uj.edu.pl

więcej o dr Joanna Wiszniewska

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Kierownik Zakładu

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członkini Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2020), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), w latach 2017-2020 kierowała międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School, członkini Scientific Advisory Board Munich Intellectual Property Law Centre. Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.

E-mail: anna.tischner@uj.edu.pl

więcej o dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

dr hab. Michał Wyrwiński

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie internetu, ochronie dóbr osobistych i prawie umów. Szczególną uwagę w swojej działalności naukowej poświęca zagadnieniom prawnym dotyczącym rynku cyfrowym, m. in. w zakresie ochrony praw autorskich (majątkowych lub osobistych), ochronie konsumentów oraz ochronie prawa do wizerunku lub prywatności. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. członek organizacji naukowej ALAI Poland; ekspert z zakresu treści cyfrowych m.in. dla Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. Radca prawny.

E-mail: michal.wyrwinski@uj.edu.pl

więcej o dr hab. Michał Wyrwiński

dr Tomasz Targosz

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie antymonopolowym. Jego zainteresowanie koncentrują się na zagadnieniach odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności na tzw. naruszeniach pośrednich oraz na umowach w dziedzinie prawa autorskiego. Stypendysta Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2008). Członek ALAI (L’Association Littéraire et Artistique Internationale) i prezes ALAI Polska. Adwokat.

E-mail: tomasz.targosz@uj.edu.pl

więcej o dr Tomasz Targosz

dr Jakub Chwalba

Autor rozprawy doktorskiej pt. „Utwór architektoniczny i jego twórca”. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego oraz „prawa Internetu”.

E-mail: jakub.chwalba@uj.edu.pl

więcej o dr Jakub Chwalba

dr Konrad Gliściński, LL.M.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa autorskiego i prawa patentowego), międzynarodowego systemu regulacji praw własności intelektualnej oraz ekonomii politycznej systemu praw na dobrach niematerialnych.

E-mail: konrad.gliscinski@uj.edu.pl

więcej o dr Konrad Gliściński, LL.M.