Przejdź do głównej treści

Studia

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021.

Szczegółowy plan studiów, treści nauczania i efekty kształcenia oraz regulamin studiów podyplomowych znajdują się na dole strony w "Plikach do pobrania"

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie baz danych, a także wynikającymi z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i osobistych.

 1. LICZBA GODZIN ZAJĘĆ: 160
 2. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 56

   
 3. OPŁATA ZA STUDIA: 4200 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych)

   
 4. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku

   
 5. KWALIFIKACJE UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZA: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

   
 6. REKRUTACJA: Kandydat powinien złożyć:

   - podpisany kwestionariusz osobowy

  - kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski) – wraz z oryginałem do wglądu i uwierzytelnienia

   
 7. LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA: min. 28 osób maks. 55 osób

   
 8. POCZĄTEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: około 17 października 2020 roku

   
 9. TERMINY ZAJĘĆ: soboty co dwa tygodnie, w godz. 9.00-18.00 (szczegółowy harmonogram zjazdów będzie znany we wrześniu).

   
 10. KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: prof. dr hab. Andrzej Matlak

   
 11. OBSŁUGA STUDIÓW:

  Joanna Kowalik: joanna.a.kowalik@uj.edu.pl , tel. (12) 427-59-41

  Renata Swałdek: renata.swaldek@uj.edu.pl tel. (12) 427-59-41

   
 12. GODZINY PRZYJĘĆ W SEKRETARIACIE: poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00

Studia II stopnia - Intellectual Property and New Technologies

Szczegóły dotyczące kierunku

Studia magisterskie 2- stopnia prowadzone w języku obcym (j. angielskim), 3-semestralne

 

·       1 -semestr: program w całości realizowany w formie zdalnego nauczania (e-learning)

·       2- semestr – zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym

·       3- semestr: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej

 

Edycja w roku akademickim 2018/2019 – październik 2018 – luty 2020.

 

Program studiów

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w tym następujące kursy:

 

·       Patent Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-301 Patents) *

·       Trade mark law and allied rights (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) *

·       Copyright Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-201 Copyright and Related Rights) *

·       Introduction to EU Law*

·       New technologies, Ethical, Social and Legal perspective*

·       New technologies and patents

·       Copyright in the digital age

·       Commercial communication

·       English in IP matters

·       Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration

·       Digital content

·       Privacy and personal rights on the Internet

·       ISPs liability

·       Protection and licensing of software, data bases and computer games

·       Infringements of IPRs in the field of new technologies

·       Jurisdiction and choice of law on the Internet

·       IP overlaps

·       Future law for next technologies

·       New technologies, Patents and Human Rights

·       Protection of Big Data

 

* kurs realizowany w formie-learningu

 

Język

angielski

 

Wymogi rekrutacyjne oraz kwalifikacja

Wymogi formalne:

·      dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

·      znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

 

Kwalifikacja w oparciu o:

·      list motywacyjny (I etap kwalifikacji)

·      rozmowę kwalifikacyjna (II etap kwalifikacji)*

 

* do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0-50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc

 

Minimalna i maksymalna liczba studentów

Minimalna liczba - 20

Maksymalna liczba- 50

 

Fees

3500 euro dla studentów z Polski oraz UE*

7000 euro dla studentów spoza UE*

 

*za całe studia, możliwe rozłożenie płatności na raty

Rejestracja 

·       Rejestracja (3 nabory):

 • 10 maja 2018—2018 lipca*
 • 21 lipiec 2018— 22 sierpnia 2018*
 • 23 sierpnia 2018— 5 września 2018*

 

Szczegółowy harmonogram naborów:

 

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/en_GB/swjo/studia-ii-stopnia/terminy-rekrutacji

 

* Jeżeli limit miejsc we wcześniejszych naborach nie zostanie wyczerpany

Daty

·       Październik 2018 r. – luty 2019: obowiązkowa faza nauczania w trybie e-learningu

·       Luty – czerwiec 2019 r.: faza z zajęciami w trybie stacjonarnym, wizyta studyjna w UP RP

·       Październik - luty 2020 r.: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej *

 

* możliwość obrony od października 2019 pod warunkiem zaliczenia praktyki i przedłożenia pracy magisterskiej

Dyplom

Dyplom magistra na kierunku „Intellectual Property and New Technologies”*

 

* duplikat dyplomu w języku angielskim wskazywał będzie WIPO oraz Urząd Patentowy jako instytucje współpracujące

 

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wiodących ośrodków naukowych z zagranicy, ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii

Więcej informacji

Więcej informacji:

www.wipo.int/academy

j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

 

Studia I stopnia - Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów

Uprzejmie informujemy, iż aktualne informacje dotyczące studiów Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów znajdują się na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/pwinm

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia - dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - plan studiów
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - regulamin studiów
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - efekty kształcenia
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - kwestionariusz 2020
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - wykaz przedmiotów
pdf
Intellectual Property and New Technologies - master's degree program
pdf
Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów - efekty kształcenia