Przejdź do głównej treści

Studia

Katedra prowadzi studia magisterskie Intellectual Property and New Technologies (w języku angielskim), studia licencjackie - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów oraz studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej.

Program nauczania na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów został opracowany pod kątem nauczania praktycznych umiejętności w zakresie ochrony, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej przy istotnym uzupełnieniu oferty dydaktycznej o przedmioty z zakresu ekonomii i zarządzania, marketingu, reklamy oraz prawa nowych mediów i informatyki. Studenci kończący te studia mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w szczególności w dziedzinie zarządzania lub administracji.

Istnieje również możliwość poszerzania swojej wiedzy na kierunku Intellectual Property and New Technologies, który został uruchomiony od roku akademickiego 2018/2019 wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UJ, Urząd Patentowy RP oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Są to trzysemestralne, anglojęzyczne studia magisterskie, które stanowią jeden z dziewięciu programów tego typu na całym świecie. Studia są skierowane do osób posiadających dyplom licencjata lub magistra w dziedzinie prawa, administracji, ekonomii, IT lub innych pokrewnych kierunków.

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa mediów, prawa prasowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ i pozostałych wydziałach UJ, a także innych wyższych uczelniach Krakowa.