Przejdź do głównej treści

Studia

NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Szczegółowy plan studiów, treści nauczania i efekty kształcenia oraz regulamin studiów podyplomowych znajdują się na dole strony w "Plikach do pobrania".

UWAGA: w roku akademickim 2021/2022 studia podyplomowe będą realizowane w formie zdalnej.

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie baz danych, a także wynikającymi z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i osobistych.

 1. LICZBA GODZIN ZAJĘĆ: 160
 2. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 56
 3. OPŁATA ZA STUDIA: 4200 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych)
 4. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
 5. KWALIFIKACJE UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZA: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 6. REKRUTACJA: Kandydat powinien złożyć:
  • podpisaną ankietę osobową dla kandydata na studia podyplomowe (wzór do pobrania poniżej na stronie)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski) – wraz z oryginałem do wglądu i uwierzytelnienia
 7. LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA: min. 28 osób maks. 55 osób – o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń
 8. POCZĄTEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: połowa października 2021
 9. TERMINY ZAJĘĆ: soboty co dwa tygodnie, w godz. 9.00-18.00 (szczegółowy harmonogram zjazdów będzie znany we wrześniu).
 10. KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: prof. dr hab. Andrzej Matlak
 11. OBSŁUGA STUDIÓW:
 12. GODZINY PRZYJĘĆ W SEKRETARIACIE: poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Szczegóły dotyczące kierunku

Studia magisterskie 2- stopnia prowadzone w języku obcym (j. angielskim), 3-semestralne

 • 1 -semestr: program w całości realizowany w formie zdalnego nauczania (e-learning)
 • 2- semestr – zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym
 • 3- semestr: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej

Edycja w roku akademickim 2021/2022 – październik 2021 – luty 2022

Program studiów

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w tym następujące kursy:

 • Patent Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-301 Patents) *
 • Trade mark law and allied rights (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) *
 • Copyright Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-201 Copyright and Related Rights) *
 • Introduction to EU Law*
 • New technologies, Ethical, Social and Legal perspective*
 • New technologies and patents
 • Copyright in the digital age
 • Commercial communication
 • English in IP matters
 • Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
 • Digital content
 • Privacy and personal rights on the Internet
 • ISPs liability
 • Protection and licensing of software, data bases and computer games
 • Infringements of IPRs in the field of new technologies
 • Jurisdiction and choice of law on the Internet
 • IP overlaps
 • Future law for next technologies
 • New technologies, Patents and Human Rights
 • Protection of Big Data

* kurs realizowany w formie-learningu

Język

angielski

Wymogi rekrutacyjne oraz kwalifikacja

Wymogi formalne:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Kwalifikacja w oparciu o:

 • list motywacyjny (I etap kwalifikacji)
 • rozmowę kwalifikacyjna (II etap kwalifikacji)*

* do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0-50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc

Minimalna i maksymalna liczba studentów

Minimalna liczba - 20

Maksymalna liczba- 50

Opłaty

3500 euro dla studentów z Polski oraz UE*

7000 euro dla studentów spoza UE*

* za całe studia, możliwe rozłożenie płatności na raty

Rejestracja 

Rejestracja (3 nabory):

Rejestracja na rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 marca do 23 września, 2021

 • 1 marca - 7 kwietnia 2021*
 • 25 kwietnia -14 kwietnia 2021*
 • 4 lipca - 23 sierpnia 2021*

Dokładne informacje znajdują się w harmonogramie naborów.

Rejestracja krok po kroku:

https://welcome.uj.edu.pl/admission/how-to-apply

https://irk.uj.edu.pl/en-gb/

* Jeżeli limit miejsc we wcześniejszych naborach nie zostanie wyczerpany

Daty

Październik 2021 r. – luty 2022: obowiązkowa faza nauczania w trybie e-learningu

Luty – czerwiec 2022 r.: faza z zajęciami w trybie stacjonarnym, wizyta studyjna w UP RP

Październik - luty 2023 r.: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej *

* możliwość obrony od lutego 2022 r.,  pod warunkiem zaliczenia praktyki i przedłożenia pracy magisterskiej

Dyplom

Dyplom magistra na kierunku „Intellectual Property and New Technologies”*

* duplikat dyplomu w języku angielskim wskazywał będzie WIPO oraz Urząd Patentowy jako instytucje współpracujące

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Stany Zjednoczone), ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii

Więcej informacji

www.wpia.uj.edu.pl/ip

https://www.wipo.int/academy/en/courses/acad_inst_and_startup_academies/index.html

ip@uj.edu.pl

iryna.fesiuk@uj.edu.pl 

Aktualne informacje dotyczące studiów Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów znajdują się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia - dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - plan studiów
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - regulamin studiów
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - efekty kształcenia
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - ankieta osobowa 2021
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - wykaz przedmiotów
pdf
Intellectual Property and New Technologies - master's degree program