Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegóły dotyczące kierunku

Studia magisterskie 2- stopnia prowadzone w języku obcym (j. angielskim), 3-semestralne

 • 1 -semestr: program w całości realizowany w formie zdalnego nauczania (e-learning)
 • 2- semestr – zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym
 • 3- semestr: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej

Edycja w roku akademickim 2021/2022 – październik 2021 – luty 2022

Program studiów

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w tym następujące kursy:

 • Patent Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-301 Patents) *
 • Trade mark law and allied rights (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) *
 • Copyright Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-201 Copyright and Related Rights) *
 • Introduction to EU Law*
 • New technologies, Ethical, Social and Legal perspective*
 • New technologies and patents
 • Copyright in the digital age
 • Commercial communication
 • English in IP matters
 • Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
 • Digital content
 • Privacy and personal rights on the Internet
 • ISPs liability
 • Protection and licensing of software, data bases and computer games
 • Infringements of IPRs in the field of new technologies
 • Jurisdiction and choice of law on the Internet
 • IP overlaps
 • Future law for next technologies
 • New technologies, Patents and Human Rights
 • Protection of Big Data

* kurs realizowany w formie-learningu

Język

angielski

Wymogi rekrutacyjne oraz kwalifikacja

Wymogi formalne:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Kwalifikacja w oparciu o:

 • list motywacyjny (I etap kwalifikacji)
 • rozmowę kwalifikacyjna (II etap kwalifikacji)*

* do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0-50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc

Minimalna i maksymalna liczba studentów

Minimalna liczba: 20

Maksymalna liczba: 50

Opłaty

3500 euro dla studentów z Polski oraz UE*

7000 euro dla studentów spoza UE*

* za całe studia, możliwe rozłożenie płatności na raty

Rejestracja

Rejestracja (3 nabory) na rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 marca do 23 września, 2021

 • 1 marca - 7 kwietnia 2021*
 • 25 kwietnia -14 kwietnia 2021*
 • 4 lipca - 23 sierpnia 2021*

* Jeżeli limit miejsc we wcześniejszych naborach nie zostanie wyczerpany

Dokładne informacje znajdują się w harmonogramie naborów oraz na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego (rekrutacja krok po kroku oraz internetowy system rejestracji).

Daty

Październik 2021 r. – luty 2022: obowiązkowa faza nauczania w trybie e-learningu

Luty – czerwiec 2022 r.: faza z zajęciami w trybie stacjonarnym, wizyta studyjna w UP RP

Październik - luty 2023 r.: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej*

* możliwość obrony od lutego 2022 r.,  pod warunkiem zaliczenia praktyki i przedłożenia pracy magisterskiej

Dyplom

Dyplom magistra na kierunku „Intellectual Property and New Technologies”. Duplikat dyplomu w języku angielskim wskazywał będzie WIPO oraz Urząd Patentowy jako instytucje współpracujące.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Stany Zjednoczone), ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii

Więcej informacji:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie programu Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies oraz w sekretariacie (ip@uj.edu.pl oraz iryna.fesiuk@uj.edu.pl)

Pliki do pobrania
pdf
Intellectual Property and New Technologies - master's degree program