Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joint Master's Degree Program in Intellectual Property and New Technologies

Szczegóły dotyczące kierunku

Studia magisterskie 2- stopnia prowadzone w języku obcym (j. angielskim), 3-semestralne

 • 1 -semestr: program w całości realizowany w formie zdalnego nauczania (e-learning)
 • 2- semestr – zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym
 • 3- semestr: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej

Program studiów

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w tym następujące kursy:

 • Patent Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-301 Patents) *
 • Trade mark law and allied rights (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) *
 • Copyright Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-201 Copyright and Related Rights) *
 • Introduction to EU Law*
 • New technologies, Ethical, Social and Legal perspective*
 • New technologies and patents
 • Copyright in the digital age
 • Commercial communication
 • English in IP matters
 • Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
 • Digital content
 • Privacy and personal rights on the Internet
 • ISPs liability
 • Protection and licensing of software, data bases and computer games
 • Infringements of IPRs in the field of new technologies
 • Jurisdiction and choice of law on the Internet
 • IP overlaps
 • Future law for next technologies
 • New technologies, Patents and Human Rights
 • Protection of Big Data

* kurs realizowany w formie-learningu

Język

angielski

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Stany Zjednoczone), ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies oraz w sekretariacie (ip@uj.edu.pl)