Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe: Prawo własności intelektualnej

Nabór na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024

Szczegółowy plan studiów, treści nauczania i efekty kształcenia oraz regulamin studiów podyplomowych znajdują się poniżej w dziale "Pliki do pobrania".

Opis studiów

Studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie baz danych, a także wynikającymi z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i osobistych.

 1. LICZBA GODZIN ZAJĘĆ: 160
 2. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 56
 3. OPŁATA ZA STUDIA: 4400 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych)
 4. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
 5. KWALIFIKACJE UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZA: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 6. REKRUTACJA: Kandydat powinien złożyć:
  • podpisaną ankietę osobową dla kandydata na studia podyplomowe (wzór do pobrania poniżej na stronie)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski) – wraz z oryginałem do wglądu i uwierzytelnienia
 7. LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA: min. 30 osób, maks. 55 osób – o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń
 8. POCZĄTEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ok. połowy października 2023
 9. TERMINY ZAJĘĆ: soboty co dwa tygodnie, w godz. 9.00-18.00 (szczegółowy harmonogram zjazdów będzie znany we wrześniu).
 10. KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: prof. dr hab. Andrzej Matlak
 11. OBSŁUGA STUDIÓW:
 12. GODZINY PRZYJĘĆ W SEKRETARIACIE: poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
 13. AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY: dostępne na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pliki do pobrania
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - plan studiów
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - regulamin studiów
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - efekty uczenia się
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - ankieta osobowa
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - wykaz przedmiotów