Przejdź do głównej treści

2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School Online Edition

2020 Kraków Intellectual Property Law Summer School Online Edition

W dniach 14-18 września 2020 roku odbyła się czwarta edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. W tym roku szkoła letnia wyjątkowo odbyła się online. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, reprezentujących ponad 30 krajów (zarówno z Europy – m.in. Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Ukrainy jak i innych kontynentów – m.in. Indii, Filipin, Omanu, Nigerii, Stanów Zjednoczonych, Kanady) - studentów, doktorantów, aplikantów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej.

Tegoroczna edycja szkoły letniej była poświęcona zagadnieniom jakości ochrony formalnej i nieformalnej dóbr niematerialnych (IP Quality). Wykłady i warsztaty w ramach programu prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in. Technical University of Munich (Niemcy) oraz University of Nottingham (Wielka Brytania). Wykładowcami szkoły letniej byli też eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego oraz EUIPO – Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP (Niemcy) i Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński (Polska). Program szkoły letniej obejmował również warsztaty rozwijające ważne dla prawników umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji oraz pisania i publikowania tekstów poświęconych ochronie własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO, EPO, EUIPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2019 Kraków Intellectual Property Law Summer School

W dniach 16-21 września 2019 roku odbyła się trzecia edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. Tematem tegorocznej edycji była problematyka kumulacji ochrony w różnych reżimach prawa własności intelektualnej (IPR Overlaps).

Wykłady i warsztaty w ramach Szkoły prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in.  Texas A&M University School of Law (USA), Harry Radzyner Law School (Izrael), ZHAW School of Management and Law (Szwajcaria). Wykładowcami Szkoły letniej byli ponadto eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Bardehle Pagenberg (Niemcy), Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz CD Projekt RED (Polska).

W programie wzięło udział ponad 80 uczestników z prawie 30 krajów - studentów, doktorantów, aplikantów i młodych praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO i EPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński.

Zbiorowe zdjęcie osób uczestniczących w Kraków IP Law Summer School 2019