Przejdź do głównej treści

Zebrania katedry - informacja

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

W roku akademickim 2021/2022 Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ zebrania  będą organizowane w formule zdalnej, za pomocą Microsoft Teams. Jeśli w programie nie zostanie zaznaczone inaczej, spotkania będą rozpoczynać się o godz. 12:00.

Osoby zainteresowane udziałem w zebraniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Osoby, które prześlą zgłoszenie, będą otrzymywać zaproszenia do spotkań w MS Teams.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy skorzystać z aplikacji Microsoft Teams lub użyć jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Na stronie producenta aplikacji można znaleźć podstawowe informacje o MS Teams i funkcjach aplikacji. W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem zebrania-naukowe-KPWI@uj.edu.pl

Administratorem danych osobowych uczestników zebrania jest Uniwersytet Jagielloński (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków). Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w zebraniach naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadzanych w formule zdalnej. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w nim danych (imię, nazwisko, e-mail). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących w związku z tym prawach przedstawia pełna klauzula informacyjna dostępna jest tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2021/2022

Zebrania w semestrze letnim

11 marca 2022 r. - prof. dr hab. Ewa Nowińska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Tajemnica przedsiębiorstwa po nowemu.

25 marca 2022 r. - prof. dr Dorota Leczykiewicz (Faculty of Law, University of Oxford, Associate Professor of Law Official Fellow in Law, St Peter’s College)
Proportionality and EU Fundamental Rights

8 kwietnia 2022 r. - prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego)
O naruszeniach w aspekcie podmiotowym.

22 kwietnia 2022 r. - dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ (Zakład Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego)
Autorsko-prawna umowa licencyjna zawarta na czas dłuższy niż 5 lat – kontrowersje wokół art. 68 pr. aut.

13 maja 2022 r. - dr hab. Katarzyna Klafkowska - Waśniowska, prof. UAM (Zakład Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Moderowanie treści online – perspektywa regulacyjna w Unii Europejskiej (Digital Services Act).

20 maja 2022 r. - prof. Irene Calboli (School of Law Texas A&M University, USA)
Non traditional trademark – critical perspectives.

10 czerwca 2022 r. - dr Aleksandra Sewerynik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Aranżacje muzyczne w prawie autorskim i praktyce branży muzycznej - wnioski de lege lata i de lege ferenda

24 czerwca 2022 r. - prof. Raquel Xalabarder (Chair of Intellectual Property Director of the Law and Political Science Department, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona)
Art. 18-22 CDSM.

Planowany pierwotnie na 10 czerwca 2022 r. wykład prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej pt. Preambuła Konstytucji RP. Uniwersalne wartości i interes polityczny odbędzie się w innym terminie.

Zebrania w semestrze zimowym

22 października 2021 r. - dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Wpływ rozwoju technologii mind uploading i brain-computer interface na prawo cywilne.

5 listopada 2021 r. - dr hab. prof. UKSW, Marek Świerczyński (WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz dr Remigijus Jokubauskas (Mykolas Romeris University, Litwa)
Council of Europe guidelines concerning use of new technologies in the courts.

19 listopada 2021 r. - dr Tomasz Targosz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Jak implementować art. 17 CDSM?

3 grudnia 2021 r. - dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Umowa opcji w produkcji utworu audiowizualnego na przykładzie praw do scenariusza.

17 grudnia 2021 r. - dr hab. Helena Żakowska–Henzler, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Patenty na wynalazki dotyczące elementów ciała ludzkiego a prawa człowieka.

14 stycznia 2022 r. - dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Głos prawa autorskiego w sprawie pojęcia działalność literacka lub artystyczna z ustawy o ochronie danych osobowych.

28 stycznia 2022 r. - mgr Rafał Skibicki (doktorant, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego)
Filtracja treści jako element ochrony praw autorskich przechowywanych w Internecie w ramach hostingu.