Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwołanie wykładów na zebraniach naukowych do końca czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż wykłady na piątkowych zebraniach naukowych w KPWI WPiA do końca czerwca 2020 r. zostają odwołane.

Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie kolejnych wykładów podczas zebrań naukowych będą podawane na bieżąco, na stronie internetowej KPWI.

Zebrania katedry - informacja

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają cotygodniowe, otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

Wszystkie zebrania, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zaczynają się o godzinie 12.00 na terenie Instytutu (ul. Józefa 19, sala nr 5).

Wykład trwa 45 minut, po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2019/2020

6 marca - dr Arkadiusz Michalak

Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych - regulacja konsumencka czy ingerencja w stosunki prawnoautorskie ?

 

13 marca - dr Alicja Adamczak, b. prezes UP RP, prof. dr hab. Ewa Nowińska, KPWI, WPiA Uniwersytet Jagielloński

100 - lecie przystąpienia Polski do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (10 listopada 1919 - wykład przeniesiony z I semestru):

- uwarunkowania historyczne przyjęcia konwencji (dr A. Adamczak)

- europejskie korzenie zwalczania nieuczciwości rynkowej (prof. E. Nowińska)

 

20 marca - prof. dr hab. Piotr Ślęzak, WRiTV Uniwersytet Śląski w Katowicach

Swoboda wypowiedzi versus znak towarowy

 

27 marca - dr Aleksandra Kuczerawy Centre for IT&IP Law, Law Faculty, University of Leuven, Belgia

Nowa dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (2019/970) a obowiązek upowszechniania treści (must-carry obligations): analiza z perspektywy prawa do wolności wypowiedzi

 

3 kwietnia - prof. Irene Calboli Texas A&M University School of Law, USA

Exhaustion of trademark rights in the digital age

 

17 kwietnia - uroczystość wręczenia przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Nowaka medalu „Plus ratio quam vis” Pani dr Alicji Adamczak, b. prezes Urzędu Patentowego RP

Laudacja: prof. dr hab. dr h. c. Stanisław Sołtysiński

Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00 w auli Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

 

24 kwietnia - prof. Marshall Leaffer, Distinguished Scholar in Intellectual Property Law and University Fellow Indiana University Maurer School of Law, USA

The New World of Musical Copyright in the United States

 

8 maja (9.30 - 15.00)

„Fashion law” – krakowsko-łódzkie seminarium poświęcone problematyce praw własności intelektualnej w branży mody

Program będzie dostępny wkrótce

 

15 maja - prof. Pierre-Emmanuel Moyse McGill University, Faculty of Law, Montreal, Kanada Director Centre for Intellectual Property Policy

Obsolescence by Design: The Apple of Discord

 

22 maja - prof. dr hab. Ryszard Skubisz Wydział Prawa, Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Wyczerpanie w dziedzinie prawa autorskiego (wybrane problemy)

 

29 maja - prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Wydział Prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Brexit a prawa własności intelektualnej, w szczególności jednolite prawa unijne

 

5 czerwca - prof. dr hab. Monika Czajkowska – Dąbrowska,Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Konwencja berneńska wiecznie żywa (wykład w związku z 100. rocznicą przystąpienia Polski do konwencji berneńskiej)