Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2018/2019

Zebrania w semestrze zimowym

5 października 2018 r. – dr Sybilla Stanisławska-Kloc, dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Symbol olimpijski – prawo wyłączne?

19 października 2018 r. – mgr Mateusz Balcerzak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Klauzula napraw – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawach połączonych C - 397/16 i C - 435/16

26 października 2018 r. – prof. Frank Gotzen, Centre for IT & IP Law, University of Leuven

Artificial Intelligence and IP rights

9 listopada 2018 r. – dr Edyta Figura-Góralczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;  dr hab. Piotr Mostowik, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Ochrona dóbr osobistych w międzynarodowym prawie prywatnym de lege lata i de lege ferenda

16 listopada 2018 r. – prof. dr hab. Piotr Ślęzak, Uniwersytet Śląski

Klauzule generalne w art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji

23 listopada 2018 r. dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Roszczenia uprawnionego z patentu – w poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony

7 grudnia 2018 r. – dr Damian Flisak, Akademia im. L. Koźmińskiego, Warszawa

Status prawny danych maszynowych (machine generated data)

14 grudnia 2018 r. – prof. Susanna Fischer, Columbus School of Law, The Catholic University of America, Washington, D.C. USA

Drawing a Line Between Puffery and False Advertising in a Time of Fake News and Hypebeasts

21 grudnia 2018 r. – dr Marcin Balicki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Ochrona wzorów użytkowych w Polsce – stan obecny i proponowane zmiany

11 stycznia 2019 r. – dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Utwór architektoniczny. Dzieło - budowla - projekt

18 stycznia 2019 r. – dr Joanna Sitko, rzecznik patentowy, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Między nieuczciwą konkurencją a ochroną rejestrową – ochrona prawa do znaku towarowego renomowanego

25 stycznia 2019 r. – dr Joanna Marcinkowska, dr Michał Markiewicz, dr Tomasz Targosz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Orzecznictwo prawnoautorskie Trybunału Sprawiedliwości

Zebrania w semestrze letnim

1 marca 2019 r. - prof. dr hab. Elżbieta Traple, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Jak RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych wpływają na odpowiedzialność cywilną?

8 marca 2019 r. – mgr Andrzej Hańderek, doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ

Naruszenie praw autorskich poprzez udostępnienie wyników wyszukiwania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE - spojrzenie z perspektywy operatora wyszukiwarki internetowej

22 marca 2019 r. – prof. Steven Wilf, University of Connecticut, School of Law w Hartford, USA

Are Trade Secrets Intellectual Property?

29 marca 2019 r. – dr hab. Adrian Niewęgłowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Reemisja a publiczne udostępnianie utworów w świetle orzecznictwa

5 kwietnia 2019 r. – prof. Agnes Lucas – Schloetter, Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy

European Copyright Contract Law

12 kwietnia 2019 r. - dr Piotr Niezgódka

Test trójstopniowy w prawie autorskim : o potrzebie i możliwości nowego podejścia

26 kwietnia 2019 r. - dr Piotr Wasilewski, Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Przeciętność odbiorcy, czyli o próbach obiektywizacji ochrony dóbr osobistych

10 maja 2019 r. – prof. Marshall Leaffer, Indiana University, Maurer School of Law, USA

The Ever Evolving Doctrine of Fair Use in U.S. Copyright Law

17 maja 2019 r. – prof. Shubha Ghosh, Crandall Melvin Professor of Law,  Director of Intellectual Property and Technology Commercialization Curricular Program;  Director of Syracuse Intellectual Property Law Institute (SIPLI), USA

Exhausting Intellectual Property Rights

24 maja 2019 r. -  dr Lavinia Brancusi, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

Substytucyjność produktów jako kryterium efektywnej konkurencji w prawie znaków towarowych

31 maja 2019 r. – dr Jakub Kępiński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Czy polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji potrzebuje zmiany ?

7 czerwca 2019 r. – prof. dr hab. Helena Żakowska – Henzler, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Licencja przymusowa w prawie patentowym – czy nowa rola starej instytucji?

14 czerwca 2019 r. – prof. Martin Senftleben, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia

Limiting Trademark Rights in the Age of Character Merchandising and Cultural Heritage Grabbing - Theoretical Background and Practical Solutions