Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe UJ

Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1975

F. Budziński, Formy i geneza postępu technicznego, s. 5-132.

A. Kopff, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, s. 9-35;

E. Traple, Pojęcie wynalazku i przesłanek zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości, s. 37-63;

J. Waluszewski, Programy dla maszyn cyfrowych jako przedmiot prawa, s. 65-95;

J. Barta, Ochrona prawna kroju pisma drukarskiego, s. 97-135;

R. Markiewicz, Umowy o stosowanie projektów wynalazczości w świetle art. 87 ustawy o wynalazczości, s. 137-174;

J. Fiołka, Prawo używacza uprzedniego, s. 175-205;

H. Konieczna, Delimitacja dróg postępowania na tle ustawy o wynalazczości, s. 207-228;

W. Tabor, Zagadnienia dochodzenia roszczeń twórcy pracowniczego projektu wynalazczego o ustalenie wynagrodzenia, s. 229-249.