Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1977

E. Traple, W. Tabor, Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej w świetle tekstu sztokholmskiego, s. 11-51;

J. Fiołka, R. Markiewicz, Układ o współpracy patentowej (PCT), s. 51-94;

A. Szajkowski, Uzyskiwanie ochrony patentowej w trybie konwencji o patencie europejskim, s. 95-122;

P. Lisiecki, Skutki prawne patentu europejskiego, s. 123-143;

E. Nowińska, Porozumienie madryckie w sprawie zwalczania fałszywych lub oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów, s. 145-164;

J. Koczanowski, Celowość przystąpienia Polski do porozumienia madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych i handlowych, s. 165-179;

M. Kępiński, Nowy system międzynarodowego zgłaszania znaków towarowych - Trademark Registration Treaty, s. 181-201;

M. Niedośpiał, Know-how i sprawa porozumień międzynarodowych, s. 203-238.

B. Michalski, Model reglamentacji prawnej prasy europejskich państw socjalistycznych, s. 11-35;

J. Serda, Organizacja prasowej działalności wydawniczej i audiowizualnej w państwach socjalistycznych, s. 37-56;

T. Trafas, Zawód dziennikarza w świetle prawa, s. 57-78;

J. Barta, Prasa w świetle prawa autorskiego, s. 79-123;

I. Dobosz, Wykonywanie zawodu dziennikarza a ochrona dóbr osobistych, s. 125-143.

F. Budziński, Wynalazki, patenty i rozwój gospodarczy, s. 7-195.

J. Błeszyński, Ostatnie redakcje konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych a prawo wewnętrzne, s. 9-47;

G. Ćmikiewicz, Konwencja powszechna o prawie autorskim, s. 49-86;

M. Czajkowska-Dąbrowska, Ochrona artystów wykonawców w konwencji rzymskiej z 1961 r, s. 87-140;

W. Popiołek, Ochrona praw producentów fonogramów w świetle postanowień konwencji międzynarodowych, s. 141-161;

T. Trafas, Ochrona sygnałów przenoszących programy radiowo-telewizyjne, transmitowanych za pośrednictwem satelitów, w świetle konwencji brukselskiej z dnia 21 maja 1974 r, s. 163 -183.