Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1987

F. Budziński, Zagraniczne inwestycje produkcyjne instrumentem międzynarodowego transferu technicznego, s. 3-126.

J. Szwaja, Osiągnięcia naukowo-techniczne a ochrona własności przemysłowej, s. 7-22;
M. Byrska, Międzynarodowe porozumienia o udostępnienie wyników naukowo-technicznych w ramach RWPG, s. 23-35;
J. Fiołka, Traktaty a prawo wewnętrzne w zakresie ochrony własności przemysłowej, s. 37-48;
K. Zawada, Z problematyki nagród konkursowych, s. 49-68;
R. Markiewicz, Granice dozwolonego przedstawiania osób rzeczywistych w dziele piśmienniczym. Zagadnienia cywilnoprawne, s. 69-107;
A. Jędrzejewska, Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych przez popełnienie plagiatu, s. 109-136;
M. Byrska, The law concerning the export of invention projects in the Inter-COMECON trade, s. 137-147;
A. Pawlina, Warunki eksportu osiągnięć naukowych i technicznych w opinii twórców eksportowanych rozwiązań, s. 149-162;
J. Fiołka, Wynagrodzenie twórców eksportowanych osiągnięć naukowych i technicznych będących w dyspozycji j.g.u, s. 163-183;
J. Solarz, M. du Vall, Wytwarzanie i zbywanie podrobionych znaków towarowych w świetle prawa polskiego, s. 185-196;
A. Vida, Geschmackmusterrecht in Ungarn, s. 197-207;
J. Molnar, Neue Bestrebungen im ungarischen Patentrecht, s. 207-214.