Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1989

T. Trafas, Wykonanie artystyczne i jego ochrona w świetle prawa, s. 5-121.

A. Pawlina, System społeczny przedsiębiorstwa a innowacje techniczne (przegląd literatury i zagadnień), s. 7-34;
J. Fiołka, Prawo z patentu w ustawie o wynalazczości: powstanie ochrony i rodzaje tytułów ochronnych, s. 35-68;
W. Tabor, M. du Vall, Stosowanie projektu wynalazczego a prawo twórcy do wynagrodzenia, s. 69-80;
W. Tabor, M. du Vall, Zagadnienia twórczości racjonalizatorskiej w polskim prawie wynalazczym, s. 81-92;
A. Jakubecki, R. Skubisz, Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, s. 93-122;
A. Pawlina, Postępowanie w zakresie wynalazczości przed sądami polskimi. Wyniki badań empirycznych, s. 123-142;
I. Vörös, Nowa węgierska ustawa o konkurencji - Ustawa nr IV z 1984 roku o zakazie nieuczciwej działalności gospodarczej (Struktura), s. 143-160.

I. Dobosz, S. Grzybowski, A. Wojciechowska, Zagadnienia ochrony środowiska jako dobra intelektualnego, s. 3-109.