Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1990

L. Gruszow, Ochrona wynalazków w dziedzinie biotechnologii według konwencji o patencie europejskim, s. 7-26;
W. Linden, Technologia informatyczna a rozwój ochrony prawnej, s. 27-41;
W. Möschel, Współpraca technologiczna w świetle zachodnioniemieckiego i europejskiego prawa kartelowego, s. 43-59;
A. Nowicka, Konsekwencje wielości podmiotów po stronie wykonawcy umowy o dokonanie projektu wynalazczego, s. 71-92;
W. Brzost, Ustawa o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych (JIW) - Wyjaśnienia niektórych pojęć, s. 93-108.

J. Serda, Wybrane zagadnienia ustawy o kinematografii, s. 9-28;
J. Barta, E. Traple, Wpływ rozwoju techniki i przemian stosunków społecznych na zasadę asymilacji w konwencji berneńskiej, s. 29-73;
P. Katzenberger, Ochrona autora jako słabszej strony umowy w międzynarodowym prawie umów autorskich, s. 75-83.

A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe - zagadnienie przedmiotu ochrony prawnej, s. 5-123.

R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, s. 5-173.

J. Straus, Biotechnologia i jej międzynarodowe prawne i ekonomiczne implikacje, s. 11-40;
M. Castrén, Industrial design protection in Finland taking in consideration the so-called double protection (copyright), s. 41-48;
J. Jończyk, Wynalazki pracownicze, s. 49-80;
J. Barta, Elementy prawa pracy w prawie wynalazczym i autorskim, s. 81-100;
E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, s. 101-124;
J. Serda, Z. Bidziński, Orzecznictwo sądowe z zakresu prawa autorskiego za lata 1986-1988, s. 125-138.