Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1992

A. Kopff, Domaine public payant? (Koncepcja prawa grupowego), s. 7-24;
J. Barta, Dzieła wspólne w polskim prawie autorskim, s. 25-47;
A. Wojciechowska, Barwienie czarno-białych filmów w świetle prawa autorskiego, s. 49-62;
T. Dreier, Programy komputerowe i scalone układy półprzewodnikowe. Rozważania dotyczące stworzenia zharmonizowanej ochrony pomiędzy Wschodem a Zachodem, s. 63-84;
I. Dobosz, Przesłanki cywilnoprawnej ochrony przed podsłuchem, s. 85-103;
E. Nowińska, Z problematyki komercjalizacji dóbr osobistych związków zawodowych, s. 105-118.

E. Traple, Wzory użytkowe jako odrębny przedmiot ochrony w ramach prawa patentowego, s. 9-30;
E. Wojcieszko, Fałszerstwo w zakresie znaków towarowych i międzynarodowe próby jego zwalczania, s. 31-49;
M. du Vall, Problemy ochrony patentowej i autorskoprawnej zwierząt, s. 51-64;
W. Tabor, Prawna ochrona nowych odmian roślin w Polsce, s. 65-76;
M. Byrska, Zdolność patentowa programów komputerowych, s. 77-100;
B. Gawlik, Ochrona prawna topografii produktów półprzewodnikowych, s. 101-138;
A. Nowicka, Celowość przystąpienia Polski do Układu Waszyngtońskiego o własności intelektualnej w zakresie układów scalonych, s. 138-158;
L. Gruszow, Stosunek między Europejską Konwencją Patentową a Układem o Współpracy Patentowej, s. 159-170.