Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1995

M. Bukowski, Cywilnoprawna pozycja organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na przykładzie Stowarzyszenia ZAiKS, s. 9-26;
M. Byrska, Ochrona programu komputerowego w Austrii, s. 27-41;
E. Wojnicka, Ochrona integralności dzieła w prawie francuskim, s. 43-61;
P. Gaudrat, Ochrona danych telekomunikacyjnych za pomocą regulacji międzynarodowych, s. 63-76;
K. E. Shuelke, Próba określenia elementów programów komputerowych podlegających ochronie prawnoautorskiej: analiza ostatnich orzeczeń sądowych w Stanach Zjednoczonych, s. 77-86.

E. Wojcieszko-Głuszko, Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, s. 3-135.

A. Nordemann, Das neue deutsche Markengesetz, s. 9-34;
E. Wojcieszko-Głuszko, Nowa koncepcja procedury rejestracji znaków towarowych w amerykańskim prawie, s. 35-56;
J. Głowacka, Tendencje i kierunki rozwoju sądowej ochrony prawnej we Wspólnocie Europejskiej na przykładzie Rozporządzenia Rady WE o Znaku Towarowym Wspólnoty, s. 57-80;
J. B. Nordemann, Funktionsverschiebungen im Markenrecht: das Ende der Erschöpfungsdoktrin in Deutschland, Grobbritannien und den USAś, s. 81-98;
W. Rakoczy, Charakter prawny czynności skutkujących wyczerpaniem patentu, s. 99-107.