Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1999

D. Kasprzycki, Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne, s. 5-20;
H. Rymar, Utwór audialny jako przedmiot prawa autorskiego (na podstawie analizy twórczości radiowej), s. 21-51;
A. Suchoń, Droga wspinaczkowa i jej twórca w świetle prawa, s. 53-71;
J. Ożegalska, Adresy internetowe a znaki towarowe, s. 73-113;
D. Kot, Implementacja Dyrektywy Unii Europejskiej o prawnej ochronie baz danych w krajowych ustawodawstwach autorskich, s. 115-163;
E. Czarny-Drożdżejko, Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 165-196;
M. Bukowski, Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi, s. 197-215;
A. Przychodzka, Zjawisko sponsoringu na tle innych instytucji "pokrewnych", s. 217-235.

A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, ss. 226